Licenţă ZI – 2013

Nr.
crt.
Domeniul de ierarhizare
Programul de studii universitare de licenţă (locaţia geografică de desfăşurare şi limba de predare)
NUMĂR LOCURI ALOCATE
0
1
2
BUGET
TAXĂ
RM BAC IN RO
RROMI
RO DE PRETUTINDENI
1
Educaţie fizică şi sport  Educaţie fizică şi sportivă
0
0
0
0
2
2
Kinetoterapie şi motricitate specială
0
1
1
0
0
3
Medicină Nutriție și dietetică
0
0
0
0
0
4
Balneofiziokinetoterapie și recuperare
0
0
0
0
0
5
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
0
50
2
1
3
6
Controlul şi expertiza produselor alimentare 
0
50
0
2
7
Protecția consumatorului și a mediului
0
34
0
0
0
8
Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
0
16
1
0
6
9
Automatică şi informatică aplicată
1
17
0
6
10
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
6
19
0
6
11
Inginerie electrică și energetică Energetică industrială
10
18
0
3
12
Sisteme electrice
0
18
0
2
13
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
7
20
0
1
14
Mecatronică şi robotică Mecatronică
18
1
1
1
3
15
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
14
6
2
16
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
9
12
2
17
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
17
0
3
18
Știinţe ale mediului Geografia mediului
3
30
3
1
8
19
Geografie  
20
Geografia turismului
0
40
 
21
Istorie Istorie 
6
23
7
22
Filosofie Filosofie 
0
11
2
23
Științe politice Relaţii internaţionale şi studii europene
0
18
12
24
Ştiinţe politice
7
20
2
25
Asistenţă socială Asistenţă socială
0
27
0
26
Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză, germană)
2
20
2
1
5
27
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
1
19
3
28
Limba şi literatura franceză – limba şi literatura engleză
0
15
2
29
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura germană
30
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană / Limba şi literatura română
0
18
2
31
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) / Limba şi literatura română
3
11
1
32
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
3
8
1
33
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
0
19
0
34
Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră Silvicultură
0
0
0
0
0
35
Științe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului
0
29
0
0
0
36
Ştiinţe administrative Administraţie publică 
0
66
2
3
37
Asistenţă managerială şi secretariat 
0
29
1
38
Finanțe Finanţe şi bănci 
0
32
5
39
Management Management
0
59
5
40
Relații economice internaționale Afaceri internaţionale 
0
17
10
41
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
0
31
0
42
Contabilitate  Contabilitate şi informatică de gestiune
0
33
5
43
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
0
43
3
44
Administrarea afacerilor 
0
49
2
45
Drept Drept
0
0
0
46
Economie Economie generală şi comunicare economică
1
34
0
47
Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar  
0
0
0
1
3
Total USV
   
108
963
12
5
123