Licență ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI(OPTIUNI), CUMULATIV- 2013
s
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri alocate Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
fără taxă cu taxă 15 iul. 16 iul. 17 iul. 18 iul. 19 iul. 22 iul. 23 iul. 24 iul 25iul
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 36 12 1 12 21 37 48 57 72 82 90
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 18 30 4 16 33 47 58 65 73 78 83
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 13 17 3 6 12 18 25 27 31 35 37
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 13 16 10 17 39 44 48 55 55 55 59
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 27 21 8 35 68 98 116 127 139
Controlul şi expertiza produselor alimentare 35 29 9 37 70 107 128 138 149
Protectia consumatorului şi a mediului 35 29 7 34 66 100 117 131 145
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 46 70 20 52 108 150 169 188 198
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 24 19 18 37 82 117 134 148 156
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată 24 19 8 22 33 41 53 59 66
Inginerie energetică Energetică industrială 28 19 5 17 22 26 31 35 40
Inginerie electrică Sisteme electrice 28 20 7 19 36 47 57 66 73
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 24 20 6 17 30 39 44 47 55
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică 26 1 4 14 32 40 47 53 58
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 29 7 4 14 32 39 45 52 60
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 42 12 4 14 36 47 54 65 73
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 23 0 4 14 31 41 47 53 59
FIG Științe ale mediului Geografia mediului 18 30 10 21 43 61 65 72 76
Geografie Geografie turismului 28 60 12 25 49 67 76 84 92
Istorie Istorie 20 23 8 22 37 47 59 64 75
Filosofie Filosofie 5 13 3 15 23 36 48 52 67
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 26 22 3 25 45 59 72 82 93
Științe politice Ştiinţe politice 18 20 2 19 36 50 64 73 86
Asistență socială Asistenţă socială 14 34 3 23 41 53 65 73 85
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 20 20 9 17 29 49 52 60 65
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 16 20 3 11 18 34 36 44 51
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană 25 18 4 10 20 38 44 51 56
Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română 41 36 9 28 56 87 98 110 119
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 10 12 0 3 5 7 8 11 14
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană 13 15 1 5 10 16 17 22 26
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 10 42 1 4 18 32 40 48 54
FS  Silvicultură Silvicultură 48 31 18 41 70 94 110 125 137
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului 10 40 6 14 27 34 39 45 45
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 10 84 11 44 85 123 146 154 162
Asistenţă managerială şi secretariat 12 35 10 28 53 73 85 90 101
Finanțe Finanţe şi bănci 20 45 4 40 94 137 168 184 196
Management Management 15 68 10 52 115 156 181 199 218
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 20 20 9 32 59 85 107 120 130
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 13 24 5 21 36 49 59 67 70
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 15 79 11 44 95 126 155 169 184
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 15 76 16 49 100 132 152 161 175
Administrarea afacerilor 15 57 19 49 105 149 176 190 205
Drept Drept 15 60 10 38 75 101 129 149 176
Economie Economie generală și comunicare economică 15 31 7 21 37 48 65 74 79
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 52 44 16 52 105 145 166 190 211
TOTAL UNIVERSITATE 1010 1400 342 1130 2237 3126 3703 4129 4550