Licenţă ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI(FIZIC), CUMULATIV- 2013
s
Facultatea Domeniul Specializarea FĂRĂ TAXĂ Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
15 iul. 16 iul. 17 iul. 18 iul. 19 iul. 22 iul. 23 iul. 24iul 25 iul
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 1 0 0 0 0 0 0 0
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 0 0 0 0 0 0
Protectia consumatorului şi a mediului 0 0 0 0 0 0 0 0
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 1 0 0 0 0 0 0 1
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Energetică industrială 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 0 0 0 0 0 0 0 0
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
FIG Științe ale mediului Geografia mediului 2 0 0 1 1 1 1 1
Geografie Geografie turismului
Istorie Istorie
Filosofie Filosofie
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Științe politice Ştiinţe politice
Asistență socială Asistenţă socială
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 1 0 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FS  Silvicultură Silvicultură 1 0 0 0 1 1 1 1
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 1 0 0 0 0 0 1 1
Asistenţă managerială şi secretariat
Finanțe Finanţe şi bănci
Management Management
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Drept Drept
Economie Economie generală și comunicare economică
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 10 0 1 2 3 3 4 5