Licenţă ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA ZI(FIZIC), CUMULATIV- 2013
LICENTA
Facultatea Domeniul Specializarea LOCURI FĂRĂ TAXĂ Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
15 iul. 16 iul. 17 iul. 18 iul. 19 iul. 22 iul. 23 iul. 24 iul 25iul
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4 0 0 2 4 4 4 4
Controlul şi expertiza produselor alimentare
Protectia consumatorului şi a mediului 0 0 0 0 0 0 0 0
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 4 0 4 4 4 4 4 4
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică 2 1 1 1 1 1 1 1
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
FIG Științe ale mediului Geografia mediului 4 0 0 0 1 2 2 2
Geografie Geografie turismului
Istorie Istorie
Filosofie Filosofie
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Științe politice Ştiinţe politice
Asistență socială Asistenţă socială
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 4 0 2 0 0 0 0 0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 0 0 0 0 0
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană 1 1 1 1 1
Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română 1 1 1 1 1
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 0 0 0 0 0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană 1 1 1 1 1
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 0 0 0 0
FS Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră Silvicultură 0 0 0 0 0 0 0 0
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0 0 0 0 0
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 10 0 0 0 0 0 0 0
Asistenţă managerială şi secretariat 0 0 0 0 0 0 0
Finanțe Finanţe şi bănci 1 3 3 3 3 3 3
Management Management 3 3 3 4 4 4 4
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 0 0 0 0 0 0 0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0 0 0 0 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 1 2 2 2 2 2
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 1 1 2 4 4 4 4
Administrarea afacerilor 3 3 3 3 3 3 3
Drept Drept 0 0 0 0 0 1 2
Economie Economie generală și comunicare economică 0 0 0 0 0 0 0
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 30 10 20 25 31 32 33 34