Licenţă ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI, CUMULATIV- 2013
LICENTA
Facultatea Domeniul Specializarea LOCURI FĂRĂ TAXĂ Numărul de ÎNMATRICULAȚI – ZI    CUMULATIV
24 iul 25 iul 26 iul 29 iul 30 iul 31iul
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 2 1 1 1
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 4 0 0 1 1 1 1
Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 1 1 1
Protectia consumatorului şi a mediului 0 0 0
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 4 0 0 3 3 3 2
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 0
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată 1
Inginerie energetică Energetică industrială 0
Inginerie electrică Sisteme electrice 0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 0
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1 0 0 0 0 0 0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
FIG Științe ale mediului Geografia mediului 4 0 1 1 1 1
Geografie Geografie turismului 1
Istorie Istorie
Filosofie Filosofie
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Științe politice Ştiinţe politice
Asistență socială Asistenţă socială
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 4 0 2
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română 1 1 1 1
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană 1 1 1 1
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FS Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră Silvicultură 1 0 0 0 0 0 1
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului 0 0 0 0 0 0
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 10 0 0
Asistenţă managerială şi secretariat 0 0
Finanțe Finanţe şi bănci 1 1 1 1
Management Management 0 1
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 3 3 3
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 1 1
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 1 1
Administrarea afacerilor 0 0
Drept Drept 1 1
Economie Economie generală și comunicare economică 0 0
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 30 0 3 9 13 16 18