Licenţă ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI, CUMULATIV- 2013
s
Facultatea Domeniul Specializarea FĂRĂ TAXĂ Numărul de ÎNMATRICULAȚI- ZI    CUMULATIV
24 IUL 25 IUL 26 IUL 29 IUL 30 IUL 31 IUL
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 0 0 0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 0 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 1 0 1 1
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 1 0 0 0 0 0 0
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 0 0 0 0 0
Protectia consumatorului şi a mediului 0 0 0 0 0 0 0
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 1 1 1 1 1 1 1
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMM Mecatronică și robotică Mecatronică 1 0 0 0 0 0 0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
FIG Științe ale mediului Geografia mediului 1 0 0 1 1 1
Geografie Geografie turismului
Istorie Istorie
Filosofie Filosofie
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 1
Științe politice Ştiinţe politice
Asistență socială Asistenţă socială
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 1 0 0 0 0 0 0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FS  Silvicultură Silvicultură 1 0 0 0 0 1 1
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului 0 0
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 1
Asistenţă managerială şi secretariat
Finanțe Finanţe şi bănci
Management Management
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 1 1 1 1
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Drept Drept
Economie Economie generală și comunicare economică
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL UNIVERSITATE 9 1 1 3 3 5 5