licenţă zi

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA Numărul candidaţilor rromi înscrişi, cumulativ –  2013  
Facultatea Domeniul Specializarea
FĂRĂ TAXĂ
Numărul de  înscrişi- ZI    CUMULATIV
5-Sep
6-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şi sportivă
0
0
0
0
0
0
0
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
Departamentul pentru Sănătate şi Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
0
0
0
0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
0
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
1
0
0
0
0
0
Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
0
0
0
0
0
0
Protectia consumatorului şi a mediului
0
0
0
0
0
0
0
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
0
0
0
0
0
0
0
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Electronică aplicată
Inginerie energetică Energetică industrială
Inginerie electrică Sisteme electrice
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
FIMM Mecatronică şi robotică Mecatronică
1
0
0
0
0
0
0
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
FIG Ştiinţe ale mediului Geografia mediului
1
0
0
0
0
0
Geografie Geografie turismului
Istorie Istorie
Filosofie Filosofie
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
Ştiinţe politice Ştiinţe politice
Asistenţă socială Asistenţă socială
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
1
0
0
0
0
0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană/Limba şi literatura română
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FS  Silvicultură Silvicultură
0
Ştiinţe ale mediului Ecologie şi protecţia mediului
FSEAP Ştiinţe administrative Administraţie publică
0
0
0
Asistenţă managerială şi secretariat
Finanţe Finanţe şi bănci
Management Management
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
Administrarea afacerilor
Drept Drept
Economie Economie generală şi comunicare economică
FSE Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
1
0
0
0
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
5
0
0
0
0
0
0
  SECRETAR ADMITERE, Lector univ.dr. Mihaela Jarcău