Licenţă Zi pentru românii de pretutindeni

Facultatea
Domeniul de licență
Programul de studii
Nr. de locuri pentru absolvenți:
de liceu cu diplomă de bacalaureat obţinută în state terţe
de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta
Nr. locuri CB1 Nr. Locuri FTB2
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educatie fizică și sport Educatie fizicâ și sportivă
2
0
2
Kinetoterapie Kinetoterapie și motricitate specială
0
0
Facultatea de Inginerie Alimentară Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
4
1
4
Controlul și expertiza produselor alimentare
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
5
1
4
Ingineria sistemelor Automatică și informatică aplicată
5
1
Inginerie electrică Sisteme electrice
1
1
Inginerie energetică Energetică industrială
2
1
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
1
0
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
5
1
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management Inginerie industrială Tehnologia construcțiilor de mașini
1
1
2
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale
3
0
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
2
0
Mecatronică și robotică Mecatronică
3
0
Facultatea de Istorie și Geografie Geografia Geografia turismului
8
0
4
Științe ale mediului Geografia mediului
0
0
Asistență socială Asistență socială
0
0
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene
6
6
Științe politice Științe politice
2
0
Filosofie Filosofie
2
0
Istorie Istorie
7
0
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limbă și literatură Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză/ germană) Limba și literatura română – Limba și literatura spaniolă
7
7
4
Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză
Limba și literatura franceză – Limba și literatura germană
Limba și literatura engleză – Limba și literatura germană/ Limba și literatura română
Limba și literatura ucraineanș – O limbă și literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba și literatura română
Limba și literatura română – Limba și literatura italiană
Științe ale comunicării Comunicare și relații publice
0
0
Facultatea de Silvicultură Silvicultură Silvicultură
0
0
0
Facultatea de Știinte Economice și Administrație Publică Științe administrative Administrație publică
3
1
10
Asistență managerială și secretariat
Administrarea afacerilor Economia comerțului, turismului și serviciilor
3
0
Administrarea afacerilor
2
0
Contabilitate Contabilitate și informatică de gestiune
4
1
Finanțe Finanțe și bănci
4
1
Management Management
5
0
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaționale
10
0
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
0
0
Drept Drept
0
0
Economie Economie generală și comunicare economică
0
0
Facultatea de Știinte ale Educației Științe ale educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar
3
0
Total locuri
100
23
30
1. Locuri CB = “fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă” 2. Locuri FTB = “fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă”