Licență ZI – septembrie 2014

ADMITERE 2014 – Locuri rămase pentru sesiunea septembrie
LICENȚĂ IF
Facultatea Domeniul Specializarea Buget Taxă Rromi Candidați RM – buget RO  de pretutindeni
Locuri rămase Locuri rămase Locuri  ramase Locuri  ramase Locuri rezervate
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 20 0 0 1
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 0 0 0 1
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 14 0 0 0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 2 0 0 0
TOTAL 0 36 0 0 2
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 0 58 1 0 3
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 86 0 2 2
Protectia consumatorului şi a mediului 5 40 0
TOTAL 5 184 1 2 5
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 0 39 1 0 4
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 5 19 0 3
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată 12 19 0 4
Inginerie energetică Energetică industrială 14 19 0 3
Inginerie electrică Sisteme electrice 2 19 0 3
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 5 19 0 2
TOTAL 33 134 1 0 19
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 12 2 1 1 2
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 27 6 2
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 18 8 2
TOTAL 57 16 1 1 6
FIG Știința mediului Geografia mediului 9 24 1 0 3
Geografie Geografie turismului 0 49 0 9
Istorie Istorie 7 17 0 9
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 12 27 0 9
Științe politice Ştiinţe politice 0 0 0 0
Asistență socială Asistență socială 4 22 0 3
Filosofie Filosofie 0 24 0 0 0
TOTAL 32 163 1 0 33
FLSC Limbă şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 0 19 0 0 2
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 8 21 0 0 1
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germană 16 19 0 0 2
Limba şi literatura engleză – Limba și literatura germană/Limba și literatura română 0 26 0 0 1
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 2 13 0 0 0
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană 4 12 0 1
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 31 0 1 2
TOTAL 30 141 0 1 9
FS Silvicultură Silvicultură 0 28 1 0 0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 3 37 0 0
TOTAL 3 65 1 0 0
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 0 55 0 0 3
Asistenţă managerială şi secretariat 0 29 0 0 0
Finanțe Finanţe şi bănci 0 39 0 0 3
Management Management 0 62 0 0 3
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale 1 50 0 0 4
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 33 0 0 0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 46 0 0 6
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 51 0 0 1
Administrarea afacerilor 0 65 0 0 2
Drept Drept 0 0 0 2 3
Economie Economie generală și comunicare economică 2 32 0 0 0
TOTAL 3 462 0 3 25
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 0 0 0 0 2
TOTAL 0 0 0 0 2
TOTAL UNIVERSITATE 168 1201 5 6 101