Licenţă 2014

Facultatea
Domeniul
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. Locuri 2014/2015
fără taxă
cu taxă
RO
Rromi
RM bac în RO
RO de pretutindeni
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
75
36
1
1
37
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
50
19
1
2
1
27
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
30
15
0
15
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
30
12
0
18
TOTAL
185
82
2
2
2
96
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
130
31
1
3
59
Controlul şi expertiza produselor alimentare
140
36
2
2
86
Protectia consumatorului si a mediului
75
34
0
40
TOTAL
345
101
1
2
5
185
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
125
47
1
4
4
70
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
50
27
3
19
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
50
27
4
19
Inginerie energetică Energetică industrială
50
28
3
19
Inginerie electrică Sisteme electrice
50
28
3
19
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
50
25
2
19
TOTAL
375
182
1
4
19
165
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică
30
26
1
1
2
2
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
50
35
2
6
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
120
50
2
10
TOTAL
200
111
1
1
6
18
FIG Știința mediului Geografia mediului
50
23
1
3
24
Geografie Geografia turismului
100
29
1
9
60
Istorie Istorie
50
20
6
23
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
75
28
6
41
Științe politice Ştiinţe politice
75
18
1
6
50
Asistență socială Asistenţă socială
50
19
3
28
Filosofie Filosofie
50
0
0
0
0
25
TOTAL
450
137
1
2
33
251
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
50
20
2
23
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă
50
16
1
21
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germana
70
26
2
19
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
80
41
1
38
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
35
11
0
14
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană
30
16
1
12
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
50
10
2
2
36
TOTAL
365
140
0
2
9
163
FS Silvicultură Silvicultură
100
51
1
48
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
50
12
38
TOTAL
150
63
1
0
0
86
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
100
13
1
3
74
Asistenţă managerială şi secretariat
50
14
36
Finanțe Finanţe şi bănci
75
20
2
3
50
Management Management
100
15
1
3
72
Economie și afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
75
20
1
3
51
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
50
16
0
34
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
100
16
6
78
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
100
15
1
1
74
Administrarea afacerilor
100
15
2
73
Drept Drept
75
13
1
2
3
56
Economie Economie generală și comunicare economică
50
16
0
32
TOTAL
875
173
2
7
24
630
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
100
51
1
0
2
46
TOTAL
100
51
1
0
2
46
TOTAL UNIVERSITATE
3045
1040
10
20
100
1640