Locaţii

Programul înscrierii candidaţilor Programul înmatriculării candidaților
18-25 iulie 2016 (fără duminică), orele 800-1600 18-29 iulie 2016 (fără duminică), orele 800-1600
5-12 septembrie 2016 (fără duminică), orele 800-1600

5-16 septembrie 2016 (fără duminică), orele 800-1600
Nr.
crt.
Facultatea Sală Înscrieri Sală Casierie Sală înmatriculări Casier
1 Educaţie Fizică şi Sport Sala A113,
Corp A, Etaj I
Sala A20,
Corp A, parter
Sala A113,
Corp A, Etaj I
Ioana BARDAN
Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană Sala A114,
Corp A, Etaj I
Sala A114,
Corp A, Etaj I
2 Inginerie Alimentară E120,
Corp E, Etaj I
Sala E121,
Corp E, Etaj I
E120,
Corp E, Etaj I
Asistent univ.drd.ing Ioana REBENCIUC
Conf.univ.dr.ing. Ioan GONTARIU
3 Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu,
Corp D, Etaj II
Sala D205,
Corp D, Etaj II
Amfiteatrul Dragomir Hurmuzescu,
Corp D, Etaj II
Ing. Aurel CHIRAP
Ing. Ionuț PAVEL
Ing. dr. Ilie NIȚAN
Ing.Iulian CHIUCHIȘAN
Ing. Lucian SPETCU
4 Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management Laboratorul de Fabricație Asistată, Centrul de cercetare MANSiD – FIM, Corp B Laboratorul de Metrologie Avansată, Centrul de cercetare MANSiD – FIM, Corp B Secretariat FIM, Sala B114, Corp B Ing. Dorel PINTILIE
Ing Aurel CAZACU (rezervă)
5 Istorie şi Geografie Sala E129,
Corp E, Etaj I
Sala E129,
Corp E, Etaj I
Sala E 129,
Corp E, etaj I
Documentarist Rodica GIRIGAN, Secretar Claudia FRĂȚILĂ (rezervă)
6 Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Sala A108,
Corp A, Etaj I
Sala A108,
Corp A, Etajul I
Sala A108,
Corp A, Etaj I
Ing. Mihaela ȘTEFAN
Documentarist Iuliana CÂRSTIUC 
7 Silvicultură Sala E132,
Corp E, Et. I
Sala E131,
Corp E, Etaj I
Sala E132,
Corp E, Et. I
George ORHEI
8 Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Aula Magna, 
parter Corp A 
Sala A 109 și
Sala A 110,
Corp A, Etaj I
Aula Magna, 
parter Corp A
Ovidiu HURJUI
Marilena DULGHERIU
Sorin VASILACHE
Lucian PALIEVICI
9 Ştiinţe ale Educaţiei Sala A018,
Corp A, parter
Sala A035,
Corp A, parter
Sala A018,
Corp A, parter
Laborant Narcisa Maria ȘAȘALOVICI
Programul de formare psihopedagogică (DSPP) Sala A121,
Corp A, Etaj I
Sala A121,
Corp A, Etaj I

* Candidații din Republica Moldova vor completa cererea de înscriere în Sala E013, Corp E, parter, iar dosarele vor fi depuse în Sălile unde facultățile organizează înscrierile.