Locuri disponibile pentru candidații din Republica Moldova și Ucraina – septembrie 2017

  1. LICENȚĂ

Pentru românii din Ucraina, la programele din tabelul următor sunt disponibile 5 locuri cu bursă și cu asigurarea cazării din totalul de 80 de locuri pentru românii de pretutindeni.

Pentru candidații din Republica Moldova, sunt disponibile 80 de locuri, fără bursă și fără asigurarea cazării, la următoarele programe de studii:

LICENȚĂ


Facultatea

Domeniul

Specializarea

Observații

Drept și Științe Administrative

Științe administrative

Administraţie publică

 

Politie locala

 

Drept

Drept

Maxim 3 locuri

Educație Fizică și Sport

Educație fizică și sport

Educaţie fizică şi sportivă

 

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate specială

Maxim 2 locuri

Inginerie Alimentară

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

 

Controlul şi expertiza produselor alimentare

 

Protecția consumatorului si a mediului

 

Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

Calculatoare și tehnologia informației

Calculatoare

Maxim 2 locuri

Ingineria sistemelor

Automatică şi informatică aplicată

Maxim 3 locuri

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică aplicată

Maxim 5 locuri

Inginerie energetică

Managementul energiei

Maxim 6 locuri

Inginerie electrică

Sisteme electrice

Maxim 6 locuri

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic

Maxim 6 locuri

Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management

Mecatronică și robotică

Mecatronică

 

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul mecanic

 

Inginerie industrială

Tehnologia construcţiilor de maşini

 

Istorie și Geografie

Geografie

Geografie

 

Geografia turismului

 

Istorie

Istorie

 

Relații internaționale și studii europene

Relaţii internaţionale şi studii europene

 

Asistență socială

Asistenţă socială**

 

Litere și Științe ale Comunicării

Limba si literatura

Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniola/italiana)

 

Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română

 

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză/germană)

 

Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (spaniolă/italiană)

 

Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română

 

Științe ale comunicării

Comunicare şi relaţii publice

 

Silvicultură

Silvicultură

Silvicultură

 

Știința mediului

Ecologie și protecția mediului

 

Științe Economice și Administrație Publică

Științe administrative

Asistenţă managerială şi secretariat

 

Finanțe

Finanţe şi bănci

 

Management

Management

 

Economie si afaceri internaţionale

Afaceri internaţionale

 

Cibernetică, statistică și informatică economică

Informatică economică

 

Contabilitate

Contabilitate şi informatică de gestiune

 

Administrarea afacerilor

Economia comerţului, turismului şi serviciilor

 

Administrarea afacerilor

 

Economie

Economie generală și comunicare economică

 

Științe ale Educației

Științe ale educației

Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Maxim 8 locuri

  1. MASTERAT

Pentru candidații din Republica Moldova și Ucraina sunt locuri disponibile la toate programele de studii.
Sesiunea a doua se desfășoară în perioada 6-20 septembrie.
Dosarele se depun la biroul de relații internaționale.