Licență ZI septembrie 2015

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
ADMITERE 2015
Facultatea Domeniul Specializarea
Număr locuri ARACIS
Făra taxă
Taxă
RROMI (fără taxa)
RO  de pretutindeni
Locuri rămase
Locuri rămase
Locuri  ramase
Locuri rezervate
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
75
0
19
1
1
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
60
0
9
0
1
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică
30
0
3
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
30
0
0
0
    TOTAL
195
0
31
1
2
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
130
0
37
1
3
Controlul şi expertiza produselor alimentare
140
0
58
Protectia consumatorului şi a mediului
75
0
32
    TOTAL
345
0
127
1
3
FIESC Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
125
0
5
1
5
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
50
0
5
4
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
50
0
10
4
Inginerie energetică Managementul energiei
50
11
16
3
Inginerie electrică Sisteme electrice
50
0
13
3
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
50
7
20
1
    TOTAL
375
18
69
1
20
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică
30
8
0
2
3
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
50
28
6
2
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
120
10
10
3
    TOTAL
200
46
16
2
8
FIG Științe ale mediului Geografia mediului
50
12
23
1
2
Geografie Geografie 
60
7
28
4
Geografia turismului
100
5
48
0
Istorie Istorie
50
3
25
4
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
75
2
45
5
Științe politice Ştiinţe politice
75
7
43
4
Asistență socială Asistență socială
50
0
13
3
Filosofie Filosofie
50
0
20
4
    TOTAL
510
36
245
1
26
FLSC Limbă şi literatură Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniolă/ italiana) 
130
3
59
1
5
Limba şi literatura engleză - Limba și literatura germană/Limba și literatura română 
80
0
19
Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză/germană
70
3
38
Limba şi literatura franceza- Limba şi literatura spaniola/italiană 
50
3
17
Limba şi literatura ucraineană - O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
35
3
20
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
50
0
31
3
    TOTAL
415
12
184
1
8
FS Silvicultură Silvicultură
100
0
24
1
0
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
50
2
28
    TOTAL
150
2
52
1
0
FSEAP Științe administrative Administraţie publică
100
0
38
0
5
Asistenţă managerială şi secretariat
50
0
20
0
Finanțe Finanţe şi bănci
75
0
41
4
Management Management
100
0
63
5
Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
75
6
50
5
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
50
0
23
0
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
100
0
24
5
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
100
0
47
3
Administrarea afacerilor
100
0
57
2
Drept Drept
75
0
0
5
Economie  Economie generală și comunicare economică
50
1
30
0
    TOTAL
875
7
393
0
34
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
100
0
0
0
1
    TOTAL
100
0
0
0
1
TOTAL UNIVERSITATE
3165
121
1117
8
102