Master

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRISI LA MASTER, CUMULATIV-2013  
Facultatea Domenii Programul de studii
Nr. Locuri SEPTEMBRIE
Numărul de inscrisi MASTER ZI CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
16-Sep
17-Sep
18-Sep
19-Sep
20-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară
1
16
2
7
11
13
13
TOTAL
1
16
2
7
11
13
13
0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
29
1
1
1
1
2
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
16
0
0
0
0
1
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
4
30
3
5
5
5
5
Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară
0
22
1
1
1
1
1
TOTAL
4
97
5
7
7
7
9
0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
4
27
1
3
4
5
6
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
4
23
3
3
4
4
6
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
5
4
3
5
5
6
8
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
3
9
1
4
5
6
7
TOTAL
16
63
8
15
18
21
27
0
FIMM Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii
1
26
0
1
1
1
2
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
2
25
2
2
2
2
6
TOTAL
3
51
2
3
3
3
8
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
1
41
2
4
4
7
7
GIS şi Planificare teritorială
0
1
1
2
4
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
1
40
3
4
6
10
10
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
1
2
3
4
5
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
1
34
13
17
17
18
22
TOTAL
3
115
19
28
31
41
48
FLSC Limbă şi literatură Teoria şi practica traducerii (franceză)
13
36
6
9
13
18
24
Literatura română în context european
13
37
5
12
17
26
31
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
13
36
6
7
11
14
16
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
0
50
0
0
0
0
0
Limbă şi comunicare
12
37
7
14
22
26
28
TOTAL
51
196
24
42
63
84
99
0
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
17
33
9
14
17
22
36
Managementul activităţilor din domeniul forestier
16
34
2
5
11
18
28
TOTAL
33
67
11
19
28
40
64
0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
7
41
13
21
28
38
50
Management şi administraţie europeană
8
40
7
11
15
17
28
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
7
41
7
14
20
27
39
Administrarea afacerilor europene
7
41
3
4
6
7
11
Administrarea proiectelor europene
8
40
2
4
8
12
15
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
8
42
7
15
20
35
43
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
41
6
9
10
13
30
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
8
42
14
27
37
47
59
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
3
47
3
7
12
17
20
Audit şi guvernanţă corporativă
7
41
5
10
11
18
44
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
8
41
6
12
17
22
30
TOTAL
78
457
73
134
184
253
369
FSE Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
0
13
1
1
3
6
12
Interdisciplinar (Ştiiţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică
1
39
1
2
4
10
11
TOTAL
1
52
2
3
7
16
23
0
TOTAL UNIVERSITATE
190
1114
146
258
352
478
660
0
  SECRETAR ADMITERE, Lector univ.dr. Mihaela Jarcău