Master

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2013  
Facultatea Domenii Programul de studii
Numărul de inmatriculati- ZI CUMULATIV – RP
Rp
16-Sep
17-Sep
18-Sep
19-Sep
20-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară
1
0
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
0
Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară
0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
2
0
0
0
0
0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
FIMM Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii
0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
4
0
0
0
0
GIS şi Planificare teritorială
0
0
0
0
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
4
0
0
0
0
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
0
0
0
0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
2
0
0
0
0
FLSC Limbă şi literatură Teoria şi pactica traducerii (franceză)
1
0
0
0
0
0
Literatura română în context european
0
0
0
0
0
0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
1
0
0
0
0
0
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
0
0
0
0
0
0
Limbă şi comunicare
1
0
0
0
0
0
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
0
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
2
0
1
1
1
2
Management şi administraţie europeană
2
0
0
1
0
1
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
2
1
1
1
1
2
Administrarea afacerilor europene
2
0
0
0
0
1
Administrarea proiectelor europene
2
0
0
0
0
0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
0
0
0
0
0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
2
0
2
2
2
2
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
0
0
0
0
0
0
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
0
0
0
0
0
0
Audit şi guvernanţă corporativă
2
1
3
4
3
5
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
1
0
1
1
1
1
FSE Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
0
Interdisciplinar (Ştiiţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică
0
TOTAL UNIVERSITATE
31
2
8
10
8
14
  Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU