master

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA MASTER
Facultatea Domenii Programul de studii
Nr. Locuri SEPTEMBRIE
Numărul de înscrişi MASTER
Fără taxă
Cu taxă
23-Sep
24-Sep
25-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
27
1
1
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
15
5
6
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
0
29
1
1
Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară
0
21
0
1
TOTAL
0
92
7
9
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
0
25
0
1
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
0
21
0
0
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
0
1
0
0
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
0
5
0
0
TOTAL
0
52
1
FIMM Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii
0
25
0
0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
0
21
0
0
TOTAL
0
46
0
0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
0
9
0
2
GIS şi Planificare teritorială
0
3
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
0
8
0
1
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
0
0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
0
14
0
2
TOTAL
0
31
0
8
FLSC Limbă şi literatură Teoria şi practica traducerii (franceză)
0
25
2
2
Literatura română în context european
0
19
1
1
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
0
33
1
3
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
0
50
0
0
Limbă şi comunicare
0
21
1
1
TOTAL
0
148
5
7
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
0
14
1
1
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
22
2
2
TOTAL
0
36
3
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
0
0
0
1
Management şi administraţie europeană
0
18
2
5
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
0
9
1
2
Administrarea afacerilor europene
0
37
0
0
Administrarea proiectelor europene
0
33
1
2
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
7
0
4
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
18
1
2
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
0
0
0
0
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
0
25
1
5
Audit şi guvernanţă corporativă
0
0
1
3
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
0
19
0
0
TOTAL
0
166
7
24
FSE Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
0
1
0
0
Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică
0
29
0
0
TOTAL
0
30
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
0
601
22
49
Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU