Master

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA Numărul de locuri alocate – modul 2 septembrie 2013 – Master
Facultatea Domenii Programul de studii
Nr. Locuri SEPTEMBRIE 2
Fără taxă
Cu taxă
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară
0
0
TOTAL
0
0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
27
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
15
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
0
29
Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară
0
21
TOTAL
0
92
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
0
25
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
0
21
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
0
1
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
0
5
TOTAL
0
52
FIMM Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii
0
25
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
0
21
TOTAL
0
46
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
0
9
GIS şi Planificare teritorială
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
0
8
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
0
14
TOTAL
0
31
FLSC Limbă şi literatură Teoria şi practica traducerii (franceză)
0
25
Literatura română în context european
0
19
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
0
33
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
0
50
Limbă şi comunicare
0
21
TOTAL
0
148
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
0
14
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
22
TOTAL
0
36
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
0
0
Management şi administraţie europeană
0
18
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
0
9
Administrarea afacerilor europene
0
37
Administrarea proiectelor europene
0
33
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
7
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
18
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
0
0
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
0
25
Audit şi guvernanţă corporativă
0
0
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
0
19
TOTAL
0
166
FSE Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
0
1
Interdisciplinar (Ştiiţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică
0
29
TOTAL
0
30
TOTAL UNIVERSITATE
0
601
Secretar admitere, Lector univ.dr. Mihaela JARCĂU