Master 2014

Facultatea
Domenii
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri propuse 2014/2015
Fără taxă
Cu taxă
RO
RM
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară
50
16
1
33
TOTAL
50
16
1
33
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
50
14
1
20
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
50
20
20
Management in industria alimentara, alimentatie publica si nutritie speciala
50
14
20
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
50
14
20
TOTAL
200
63
1
80
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
50
17
3
20
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
50
21
20
Inginerie electronica si telecomunicatii Retele de comunicatii si calculatoare
50
27
20
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
50
32
18
TOTAL
200
97
3
78
FIMM Inginerie industrială Ingineria si managementul caliatii, sanatatii si securitatii in munca
50
24
1
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
50
21
10
TOTAL
100
45
1
20
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
50
21
4
39
GIS şi Planificare teritorială
50
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
50
15
4
40
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
50
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
50
7
2
40
TOTAL
250
43
10
119
FLSC Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii (franceza)
50
14
3
20
Literatura română în context european
50
13
25
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
50
14
20
Limbă şi comunicare
50
12
25
TOTAL
200
53
3
90
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor
50
19
31
Managementul activităţilor din domeniul forestier
50
19
31
TOTAL
100
38
0
62
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
50
7
1
83
Management și administrație europeană
50
7
2
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
50
6
1
212
Administrarea afacerilor europene
50
6
1
Administrarea proiectelor europene
50
7
1
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
50
7
0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
50
6
2
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
50
7
0
128
Diagnostic si evaluare economico-financiara
50
6
0
Audit și guvernanță corporativă
50
7
2
Drept Drept european
50
6
1
43
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
50
8
4
38
TOTAL
600
80
15
504
FSE Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
50
9
0
41
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică
50
6
1
43
TOTAL
100
15
1
84
TOTAL UNIVERSITATE
450
35
1070