Master 2015

Facultatea
Domenii
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri 2015/2016
Fără taxă
Cu taxă
RO
RM
FEFS
Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară
50
18
1
31
TOTAL
50
18
1
31
FIA
Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
50
16
1
20
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
50
18
23
Management in industria alimentara, alimentatie publica si nutritie speciala
50
17
24
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
50
15
20
TOTAL
200
66
1
87
FIESC
Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
50
19
5
14
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
50
21
24
Inginerie electronica si telecomunicatii Retele de comunicatii si calculatoare
50
27
22
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
50
33
15
TOTAL
200
100
5
75
FIMM
Inginerie industrială Ingineria si managementul caliatii, sanatatii si securitatii in munca
50
22
1
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
50
24
8
TOTAL
100
46
1
18
FIG
Geografie Turism şi dezvoltare regională
50
12
1
19
GIS şi Planificare teritorială
50
11
1
19
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
50
20
4
30
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
50
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
50
9
0
30
TOTAL
250
52
6
98
FLSC
Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii (franceza)
50
15
3
14
Literatura română în context european
50
14
20
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
50
15
19
Limbă şi comunicare
50
13
25
TOTAL
200
57
3
78
FS
Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
50
20
1
29
Managementul activităţilor din domeniul forestier
50
20
29
TOTAL
100
40
1
58
FSEAP
Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
50
7
11
82
Management și administrație europeană
50
7
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
50
7
194
Administrarea afacerilor europene / Planning of new turism products and destination management
50
14
Administrarea proiectelor europene
50
7
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
50
7
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
50
7
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
50
7
126
Diagnostic si evaluare economico-financiara
50
7
Audit și guvernanță corporativă
50
7
Drept Drept european
50
7
42
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
50
10
39
TOTAL
600
94
11
483
FSE
Științe ale educației Managementul instituţiilor educaţionale
100
6
1
82
Consiliere scolara si educatie emotionala
5
Comunicare didactică
6
TOTAL
100
17
1
82
TOTAL UNIVERSITATE
490
30
1010