Master

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2013
Facultatea Domenii Programul de studii Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
RM 15 iul. 16 iul. 17 iul. 18 iul. 19 iul. 22 iul. 23 iul. 24 iul 25 iul
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 0 0 1 1 1 1 1
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 0 0 0 0 0 0 0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie 1 0 0 0 0 0 0 0
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 2 0 0 0 0 0 0 1
FIMM Inginerie industrială Ingineria calității și securitatea muncii 1 0 0 1 1 1 1 1
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 0 0 0 0 0 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 4 0 0 0 0 0 0 0
GIS şi Planificare teritorială 0 0 0 0 0 0
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 4 0 0 0 0 0 0 3
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 0 0 0 0 0 0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 2 0 0 0 0 0 0 2
FLSC Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii (franceză) 1 0 0 0 0 0 0 0
Literatura română în context european 0 0 0 0 0 0 0 0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 1 0 0 0 0 0 0 0
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 0 0 0 0 0 0 0
Limbă şi comunicare 1 0 0 0 0 0 0 0
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 0 0 0 0 0 0 0 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 0 0 0 0 0 0 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 2 0 0 0 0 0 0 0
Management și administrație europeană 2 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 2 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea afacerilor europene 2 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea proiectelor europene 2 0 0 0 0 0 0 0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 0 0 0 0 0 0 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 2 0 0 0 0 0 0 0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagnostic şi evaluare economico-financiară 0 0 0 0 0 0 0 0
Audit și guvernanță corporativă 2 0 0 0 0 0 0 0
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 1 0 0 0 0 0 0 0
FSE Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale 0 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică 1 0 0 0 0 0 0 1
TOTAL UNIVERSITATE 35 0 0 2 2 2 2 9