Master

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2013
Facultatea Domenii Programul de studii Nr. Locuri iulie Numărul de ÎNMATRICULAȚI  MASTER ZI CUMULATIV
Fără taxă Cu taxă 24 IUL 25IUL 26 IUL 29 IUL 30 IUL 31 IUL
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară 11 38 9 27 32
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 14 20 0 1 6 13 16 20
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 14 20 9 15 21 25 31 34
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială 14 20 0 2 3 3 3 16
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 14 20 1 3 11 12 20 28
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 20 10 3 7 12 12 15 16
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 25 5 7 12 20 20 23 23
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie 17 7 4 8 14 14 16 16
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 30 18 5 16 33 33 35 35
FIMM Inginerie industrială Ingineria calității și securitatea muncii 22 8 0 0 12 18 19 22
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 21 9 0 0 10 15 20 23
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 18 28 9 17 21 27
GIS şi Planificare teritorială
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 14 32 8 14 18 21 24
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 4 44 2 5 6 11 13
FLSC Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii (franceză) 12 25 0
Literatura română în context european 12 25 0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 12 25 0
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 0 25 0
Limbă şi comunicare 11 25 0
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 16 34 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 15 35 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 7 41 0
Management și administrație europeană 7 41 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 7 41 0
Administrarea afacerilor europene 7 41 0
Administrarea proiectelor europene 7 41 0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 8 42 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 7 41 0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 8 42 0
Diagnostic şi evaluare economico-financiară 0 50 0
Audit și guvernanță corporativă 7 41 0
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 8 41 0
FSE Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale 8 42 2 11 21 26 37
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică 3 46 2 5 6 8 10
TOTAL UNIVERSITATE 400 1023 29 78 186 242 312 376