Master

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAȚI LA MASTER, CUMULATIV-2013
Facultatea Domenii Programul de studii Numărul de ÎNMATRICULAȚI ZI    CUMULATIV
RM 24 iul 25 iul 26 iul 29 iul 30 iul 31 iul
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară 1 0 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 1 0 0 0 0 0 1
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 0 0 0 0 0
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială 0 0 0 0 0 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 0 0 0 0 0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 0 0 0 0 0 0
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie 1 0 0 0 0 0 0
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 2 0 1 1 1 1 1
FIMM Inginerie industrială Ingineria calității și securitatea muncii 1 0 0 1 1 1 1
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 0 0 0 0 0 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 4 0
GIS şi Planificare teritorială
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 4 1 1 1 1 2
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 2 1 1 1 1 1
FLSC Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii (franceză) 1
Literatura română în context european 0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 1
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
Limbă şi comunicare 1
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 0 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 2
Management și administrație europeană 2
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 2
Administrarea afacerilor europene 2
Administrarea proiectelor europene 2
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 2
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0
Diagnostic şi evaluare economico-financiară 0
Audit și guvernanță corporativă 2
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 1
FSE Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale 0 0 0 0 0 0 0
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL UNIVERSITATE 35 1 4 5 5 5 7