master

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNMATRICULAŢI LA MASTER, OPŢIUNI-2013  
Facultatea Domenii Programul de studii
Nr. Locuri iulie
Numărul de înscrişi – ZI    CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
5-Sep
6-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară
1
16
1
2
4
8
13
13
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
29
0
1
1
2
4
4
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
16
0
1
1
2
3
3
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
4
30
1
2
2
4
7
7
Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară
0
22
0
1
1
3
4
4
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
4
27
1
1
1
2
2
8
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
4
23
1
2
2
2
5
8
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
5
4
4
4
4
6
10
14
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
3
9
2
3
5
6
7
10
FIMM Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii
1
26
0
0
1
3
5
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
2
25
0
0
1
2
5
10
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
1
41
2
3
3
4
7
9
GIS şi Planificare teritorială
1
1
2
4
8
9
Istorie  Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
1
40
4
4
7
13
26
31
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
2
2
4
8
18
29
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
1
34
5
9
11
19
27
27
FLSC Limbă şi literatură Teoria şi pactica traducerii (franceză)
13
36
6
15
20
28
36
36
Literatura română în context european
13
37
6
12
17
31
43
43
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
13
36
5
10
10
19
25
25
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
0
50
2
7
8
12
16
16
Limbă şi comunicare
12
37
10
24
29
42
50
50
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
17
33
1
2
26
41
53
69
Managementul activităţilor din domeniul forestier
16
34
4
9
26
41
53
69
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
7
41
17
32
57
89
128
165
Management şi administraţie europeană
8
40
13
26
45
77
100
128
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
7
41
19
31
53
105
139
185
Administrarea afacerilor europene
7
41
8
18
32
60
83
104
Administrarea proiectelor europene
8
40
8
21
38
65
87
110
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
8
42
22
38
53
89
122
158
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
41
20
37
53
91
124
159
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
8
42
25
37
58
83
119
151
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
3
47
13
23
44
56
75
91
  Audit şi guvernanţă corporativă
7
41
15
26
36
56
82
116
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
8
41
11
18
29
46
68
96
FSE Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
0
13
1
1
2
6
13
13
Interdisciplinar (Ştiiţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică
1
39
0
3
3
7
12
12
TOTAL UNIVERSITATE
  SECRETAR ADMITERE, Lector univ.dr. Mihaela Jarcău