master

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRISI LA MASTER, CUMULATIV-2013  
Facultatea Domenii Programul de studii
Nr. Locuri SEPTEMBRIE
Numărul de inscrisi  MASTER ZI CUMULATIV
Fără taxă
Cu taxă
5-Sep
6-Sep
9-Sep
10-Sep
11-Sep
12-Sep
FEFS Educaţie fizică şi sport Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară
1
16
1
2
4
8
13
13
TOTAL
1
16
1
2
4
8
13
13
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
29
0
0
0
1
2
2
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
16
0
0
0
0
0
0
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
4
30
1
2
2
3
6
6
Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară
0
22
0
0
0
1
1
1
TOTAL
4
97
1
2
2
5
9
9
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
4
27
0
0
0
0
0
4
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
4
23
1
2
2
2
5
6
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie
5
4
2
2
2
4
7
8
Calculatoare şi tehnologia informaţiei Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
3
9
2
3
5
6
7
10
TOTAL
16
63
5
7
9
12
19
28
FIMM Inginerie industrială Ingineria calităţii şi securitatea muncii
1
26
0
0
0
1
2
3
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
2
25
0
0
1
2
4
9
TOTAL
3
51
0
0
1
3
6
12
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
1
41
2
3
3
4
8
8
GIS şi Planificare teritorială
1
1
2
3
6
6
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
1
40
2
2
4
7
13
13
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
0
0
1
2
5
5
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
1
34
1
7
9
17
23
23
TOTAL
3
115
6
13
19
33
55
55
FLSC Limbă şi literatură Teoria şi practica traducerii (franceză)
13
36
4
9
13
20
25
25
Literatura română în context european
13
37
2
3
6
14
22
22
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
13
36
4
7
7
11
15
15
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
0
50
0
0
0
0
2
2
Limbă şi comunicare
12
37
9
21
23
34
41
41
TOTAL
51
196
19
40
49
79
105
105
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
17
33
1
2
13
26
33
42
Managementul activităţilor din domeniul forestier
16
34
4
9
13
15
20
27
TOTAL
33
67
5
11
26
41
53
69
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
7
41
5
12
23
33
45
63
Management şi administraţie europeană
8
40
4
7
10
17
24
29
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
7
41
6
12
14
24
34
37
Administrarea afacerilor europene
7
41
0
2
4
10
12
14
Administrarea proiectelor europene
8
40
2
4
6
6
7
8
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
8
42
5
11
20
33
41
51
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
41
7
10
15
23
32
39
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
8
42
20
31
45
64
91
115
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
3
47
0
1
3
6
7
10
Audit şi guvernanţă corporativă
7
41
3
4
9
11
18
18
Economie şi afaceri internaţionale Economie şi afaceri internaţionale
8
41
3
4
4
9
14
20
TOTAL
78
457
55
98
153
236
325
404
FSE Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale
0
13
1
1
2
6
13
13
Interdisciplinar (Ştiiţe ale educaţiei, Ştiinţe ale comunicării) Comunicare didactică
1
39
0
3
3
7
11
11
TOTAL
1
52
1
4
5
13
24
24
TOTAL UNIVERSITATE
190
1114
93
177
268
430
609
719
  SECRETAR ADMITERE, Lector univ.dr. Mihaela Jarcău