Master – septembrie 2014

ADMITERE 2014 – Locuri rămase pentru sesiunea septembrie
MASTER
Facultatea Domenii Programul de studii Buget Taxă Candidați din RM
Locuri rămase Locuri rămase Locuri  ramase
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară 0 30 1
    TOTAL 0 30 1
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 16 0
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 13 0
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială 0 17 0
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 14 0
    TOTAL 0 60 0
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 3 20 3
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 20
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare 8 20
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0 17
    TOTAL 11 77 3
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă 0 9 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 9
    TOTAL 0 18 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 0 29 3
GIS şi Planificare teritorială
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 0 15 0
Istorie  Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 0 20 2
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 29 2
    TOTAL 0 93 7
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceză) 14 20 3
Literatura română în context european 13 25
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 14 20
Limbă şi comunicare 12 25
    TOTAL 53 90 3
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor 0 17 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0 13 0
    TOTAL 0 30 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 0 43 0
Management și administrație europeană 0 2
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 0 157 1
Administrarea afacerilor europene 0 1
Administrarea proiectelor europene 0 1
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0 1
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0 45 0
Diagnostic şi evaluare economico-financiară 0 0
Audit și guvernanță corporativă 0 0
Drept Drept european 0 17 1
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 0 34 1
    TOTAL 0 296 8
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 0 17 0
Comunicare didactică 0 35 1
    TOTAL 0 52 1
TOTAL UNIVERSITATE 64 746 23