Master septembrie 2015

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
ADMITERE 2015
Facultatea Domenii Programul de studii
Număr locuri ARACIS
Fără taxă
Taxă
RM
Locuri rămase
Locuri rămase
Locuri  ramase
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară
50
0
23
4
    TOTAL
50
0
23
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
50
9
19
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
50
0
23
Managementul în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
50
0
22
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
50
0
19
    TOTAL
200
9
83
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
50
0
13
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
50
0
21
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
50
9
22
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
50
3
15
    TOTAL
200
12
71
FIMM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă
50
8
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
50
4
8
    TOTAL
100
12
18
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
50
1
19
GIS şi Planificare teritorială
50
5
19
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
50
2
30
Istorie  Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
50
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
50
3
30
    TOTAL
250
11
98
FLSC Filologie Teoria şi pactica traducerii (franceză)
50
1
14
Literatura română în context european
50
0
17
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
50
10
19
Limbă şi comunicare
50
0
15
    TOTAL
200
11
65
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
50
0
24
Managementul activităţilor din domeniul forestier
50
0
21
    TOTAL
100
0
45
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
50
0
56
Management și administrație europeană
50
0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
50
0
160
Administrarea afacerilor europene/ Planging of new turism produucts and destination management
50
0
Administrarea proiectelor europene
50
0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
50
0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
50
0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
50
0
57
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
50
0
Audit și guvernanță corporativă
50
0
Drept Drept european
50
0
31
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
50
1
39
    TOTAL
600
1
343
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
100
0
39
Consiliere școlară și educație emoțională
0
Comunicare didactică
0
    TOTAL
100
0
39
TOTAL UNIVERSITATE
1800
56
785
4