Masterat 2013

 UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
 Cifră de şcolarizare Masterat 2013-2014
 Sesiunea septembrie
 Facultatea  Domenii  Specializarea
Nr. locuri disponibile sept. 2013/2014
Fără taxă
Cu taxă
RO
RP*
 FEFS  Educaţie fizică şi sport  Educaţie fizică şcolară şi extracurriculară
1
1
16
        TOTAL
1
1
16
 FIA  Ingineria produselor alimentare  Controlul şi expertiza produselor alimentare
0
0
29
 Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
0
16
 Management in industria alimentara, alimentatie publica si nutritie speciala
4
0
30
 Managementul securităţii mediului şi siguranţă alimentară
0
0
22
        TOTAL
4
0
97
FIESC  Inginerie electrică  Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
4
2
27
 Inginerie energetică  Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
4
23
 Inginerie şi management  Management informatic în industrie şi administraţie
5
4
 Calculatoare şi tehnologia informaţiei  Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
3
9
        TOTAL
16
2
63
 FIMM  Inginerie industrială  Ingineria calităţii şi securitatea muncii
1
0
26
 Inginerie şi management  Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
2
25
        TOTAL
3
0
51
 FIG  Geografie  Turism şi dezvoltare regională
1
4
41
 GIS şi Planificare teritorială
 Istorie  Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
1
4
40
 Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
 Filosofie  Consiliere şi administrare în resurse umane
1
2
34
        TOTAL
3
10
115
 FLSC  Limbă şi literatură  Teoria şi pactica traducerii (franceza)
13
1
36
 Literatura română în context european
13
0
37
 Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
13
1
36
 Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
0
0
50
 Limbă şi comunicare
12
1
37
        TOTAL
51
3
196
 FS  Silvicultură  Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor
17
0
33
 Managementul activităţilor din domeniul forestier
16
0
34
        TOTAL
33
0
67
 FSEAP  Ştiinţe administrative  Management şi audit în administraţie şi afaceri
7
2
41
 Management şi administraţie europeană
8
2
40
 Administrarea afacerilor  Management şi administrarea afacerilor
7
2
41
 Administrarea afacerilor europene
7
2
41
 Administrarea proiectelor europene
8
2
40
 Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
8
0
42
 Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
2
41
 Contabilitate  Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
8
0
42
 Diagnostic si evaluare economico-financiara
3
0
47
 Audit şi guvernanţă corporativă
7
2
41
 Economie şi afaceri internaţionale  Economie şi afaceri internaţionale
8
1
41
        TOTAL
78
15
457
 FSE  Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale comunicării, Management)  Managementul instituţiilor educaţionale
0
0
13
 Interdisciplinar (Ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale comunicării)  Comunicare didactică
1
0
39
        TOTAL
1
0
52
 TOTAL UNIVERSITATE
190
31
1114
* Informaţii detaliate cu privire la locurile disponibile pentru candidaţii rp (români de pretutindeni) pot fi obţinute de la fiecare facultate.
În cazul în care locurile alocate pentru rp nu vor fi ocupate de candidaţi din categoria menţionată, acestea vor putea fi ocupate de ceilalţi candidaţi, în regim cu taxă