Masterat – septembrie 2012

LOCURI ADMITERE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012 – MASTERAT
Facultatea Domenii Program de studiu Buget Cu taxă
Educație Fizică și Sport Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară 10 38
Inginerie Alimentară Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 11
Managemenetul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 7
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 13
Inginerie Electrică
şi Ştiinţa
Calculatoarelor
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 1 19
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie 2 4
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 0
Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 3 8
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management Inginerie și management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 17
Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator 0 21
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0 0
Inginerie industrială Tehnologii şi echipamente moderne de prelucrare 0 0
Ingineria calității și securitatea muncii 0 27
Istorie şi Geografie Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 13 18
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 20
Studii europene 20
Geografie GIS şi Planificare teritorială 8 21
Turism şi dezvoltare regională 10 18
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 23
Etică organizaţională şi audit etic 4 20
Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Limbă și literatură Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 10 20
Didactica limbilor moderne 5 25
Limbă şi comunicare 6 24
Literatura română în context european 10 15
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 6 40
Teoria şi pactica traducerii 10 15
Silvicultură Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor 15 25
Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului 15 25
Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 8 41
Audit și guvernanță corporativă 7 42
Administrarea afacerilor Administarea afacerilor europene 7 42
Administrarea proiectelor europene 7 42
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 7 42
Management și administarea afacerilor 7 42
Managementul firmelor de comerţ, tursim şi servicii 8 41
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 9 39
Ştiinţe administrative Management şi administraţie europeneană 7 42
Management şi audit în administraţie şi afaceri 7 42
Ştiinţe ale Educaţiei Științe ale educației, științe ale comunicării, Management Managementul instituţiilor educaţionale 0 0
Științe ale educației, Științe ale comunicării Comunicare didactică 0 40
TOTAL UNIVERSITATE 202 949
Nota 1: Pentru candidații din Albania, Republica Bulgaria, Republcia Macedonia, Republica Serbia, Republica
Ungara și Diaspora, absolvenți ai univresităților din România sau alt stat membru U.E. Au rămas disponibile 18 locuri
Nota 2: Pentru candidații din Ucraina, absolvenți ai universităților din România sau alt stat membru U.E. au rămas disponibile 4 locuri
Nota 3: Pentru candidații din Republica Moldova, absolvenți ai universităților din România sau alt stat membru U.E. au mai rămas disponibile 11 locuri

Recent Posts