Metodologii admitere facultăți 2016

Metodologia examenului de admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Masterat Probe admitere DSDU

Metodologia examenului de admitere la Facultatea de Inginerie Alimentară

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Masterat Probe admitere Cursuri postuniversitare de specializare

Metodologia examenului de admitere la Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Masterat Probe admitere Conversie profesională

Metodologia examenului de admitere la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Masterat

Metodologia examenului de admitere la Facultatea de Istorie şi Geografie

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Licență ID Probe admitere Masterat Probe admitere Conversie profesională

Metodologia examenului de admitere la Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Licență ID Probe admitere Masterat Probe admitere Conversie profesională

Metodologia examenului de admitere la Facultatea de Silvicultură

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Licență ID Probe admitere Masterat

Metodologia examenului de admitere la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Licență ID Probe admitere Masterat

Metodologia de admitere la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

Probe admitere Licență ZI Probe admitere Masterat Probe admitere Conversie profesională

Metodologia de admitere pentru Doctorat