Număr locuri – Doctorat

PROPUNERE DE REPARTIZARE A LOCURILOR LA  
STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT, an universitar 2017/2018
pe Şcoli Doctorale
Buget
TOTAL
cu bursă
fără bursă
din care pentru romi
35
17
18
2
 
 
DOMENIUL DE DOCTORAT 
locuri bugetate români
cu taxă 
pentru romi
Români de pretutindeni
cu bursă
fără bursă
cu bursă
fără bursă
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Aplicate şi Inginereşti 
9
8
46
2
3
4
1
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
4
8
2
Geografie
1
4
3
Ingineria produselor alimentare
3
10
4
Inginerie electrică
1
2
5
Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale
2
4
6
Inginerie industrială
2
4
7
Inginerie mecanică
2
6
8
Silvicultură
2
8
TOTAL ŞDSAI
17
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Socio-Umane
8
8
48
1
Administrarea afacerilor
0
0
2
Contabilitate
2
6
3
Economie
3
6
4
Filologie
7
20
5
Filosofie
2
6
6
Istorie
2
10
  TOTAL ŞDSSU
16
 
Locurile cu bursă se vor acorda în funcţie de opţiunea candidaţilor şi în funcţie de media de admitere în cadrul Şcolii Doctorale.
Candidaţii romi pot opta pentru locurile cu bursă, distribuirea realizându-se în funcţie de media de admitere din cadrul Şcolii doctorale.