Număr locuri – Masterat – septembrie 2017

Facultate
Domenii
Specializarea
Număr locuri ARACIS
BUGET
TAXĂ
Locuri rămase
Locuri rămase
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană
60
0
37
Drept Drept european
50
0
10
TOTAL
110
0
47
FEFS Ştiinţa sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare
50
0
1
Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare
corporală
0
3
TOTAL
50
0
4
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
250
3
16
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
0
9
Management în industria alimentară, alimentaţie publică şi nutriţie specială
0
20
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
2
15
TOTAL
250
5
60
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
50
3
10
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
50
4
9
Inginerie electronică şi telecomunicaţii Reţele de comunicaţii şi calculatoare
50
0
14
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
50
0
6
TOTAL
200
7
39
FIM Inginerie industrială Ingineria şi managementul calității, sănătăţii și securităţii în muncă
150
0
10
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată
50
7
10
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
100
0
10
TOTAL
300
7
30
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională
100
0
13
GIS şi Planificare teritorială
0
12
Relaţii internaţionale şi studii europene Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
50
0
13
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
50
0
10
TOTAL
200
0
48
FLSC Limba şi literatură Teoria şi practica traducerii
400
0
75
Literatura română în context european
0
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
0
Limbă şi comunicare
0
TOTAL
400
0
75
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
200
1
25
Managementul activităţilor din domeniul forestier
0
26
TOTAL
200
1
51
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
40
0
9
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
250
0
31
Planning of new tourism products and destination management/Planificarea noilor resurse turistice și managementul destinației
6
29
Administrarea proiectelor europene
0
42
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
0
23
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
0
27
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
150
0
1
Diagnostic şi evaluare economico-financiară
0
26
Audit și guvernanță corporativă
0
30
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
50
0
40
TOTAL
490
6
258
FSE Ştiinţe ale educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale
100
0
19
Consiliere școlară și educație emoțională
0
TOTAL
100
0
19
TOTAL UNIVERSITATE
2300
26
631