Număr locuri și Probe concurs – Români de pretutindeni – Licență ZI – 2018

Facultatea
Specializarea
PROBE
Facultatea de Drept și Științe Administrative Administrație publică
Poliție locala
Drept
TOTAL
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică și sportivă
Kinetoterapie și motricitate specială
Nutriție și dietetică
Balneofiziokinetoterapie și recuperare
TOTAL
Facultatea de Inginerie Alimentară Ingineria produselor alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare
Protecția consumatorului și a mediului
TOTAL
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Calculatoare
Automatică şi informatică aplicată
Electronică aplicată
Managementul energiei
Sisteme electrice
TOTAL
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management Mecatronică
Tehnologia construcțiilor de mașini
Inginerie mecanică
TOTAL
Facultatea de Istorie și Geografie Geografie
Geografia turismului
Istorie
Relaţii internaţionale şi studii europene
Asistenţă socială
Filosofie
TOTAL
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Limba și literatura română – O limbă și literatură modernă (franceză/germană/spaniola/italiana) 
Limba și literatura engleză – Limba și literatura germană /Limba și literatura română
Limba și literatura franceză – Limba și literatura engleză/germana
Limba și literatura franceză – Limba și literatura spaniola/italiană
Limba și literatura ucraineană – O limbă și literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba și literatura română
Comunicare și relaţii publice
TOTAL
Facultatea de Silvicultură Silvicultură
Ecologie și protecția mediului
TOTAL
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Asistenţă managerială și administrativă
Finanţe și bănci
Management
Afaceri internaţionale
Informatică economică
Contabilitate și informatică de gestiune
Economia comerţului, turismului și serviciilor
Administrarea afacerilor
Economie generală și comunicare economică
TOTAL
Facultatea de Științe ale Educației Pedagogia învățământului primar și preșcolar
TOTAL
TOTAL UNIVERSITATE