Număr locuri și Probe concurs – Români de pretutindeni – Masterat – 2018

Facultatea
Specializarea
Probe
Facultatea de Drept și Științe Administrative Management și administrație europeană
Drept european
TOTAL
Facultatea de Educație Fizică și Sport Educație fizică școlară și  activități extracurriculare
  Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală
TOTAL
Facultatea de Inginerie Alimentară Controlul şi expertiza produselor alimentare
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
TOTAL
Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
Retele de comunicatii si calculatoare
Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
TOTAL
Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management Ingineria și managementul calității, sănătații și securității în muncă
Mecatronică aplicată
Expertiză tehnică, evaluare economică și management
TOTAL
Facultatea de Istorie și Geografie Turism şi dezvoltare regională
GIS şi Planificare teritorială
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 
Consiliere şi administrare în resurse umane
TOTAL
Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării Teoria şi pactica traducerii (franceză)
Literatura română în context european
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
Limbă şi comunicare
TOTAL
Facultatea de Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor
Managementul activităţilor din domeniul forestier
TOTAL
Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică Management şi audit în administrație și afaceri
Management şi administrarea afacerilor
Planning of new turism products and destination management
Administrarea proiectelor europene
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
Diagnostic si evaluare economico-financiara
Audit și guvernanță corporativă
Economie şi afaceri internaționale
TOTAL
Facultatea de Științe ale Educației Managementul instituțiilor educaționale
Consiliere școlară și educație emoțională
TOTAL
TOTAL UNIVERSITATE