Număr locuri – Români de pretutindeni – Masterat – Sesiunea II septembrie 2019

Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri propuse 2019/2020 Probe
FDSA Științe administrative Management și administrație europeană 0
Drept Drept european 1
TOTAL 1
FEFS Știința sportului și educației fizice Educație fizică școlară și activități extracurriculare 0
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală 0
TOTAL 0
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 12
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0
Managementul securității mediului și siguranța alimentară 0
TOTAL 12
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 3
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele de comunicații și calculatoare 5
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 0
TOTAL 8
FIMM Inginerie industrială Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă 0
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0
Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată 0
TOTAL 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 9
GIS şi planificare teritorială 0
Relații internaționale și studii europene Managementul relaţiilor internaţionale și cooperării transfrontaliere  0
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0
TOTAL 9
FLSC Filologie Teoria şi practica traducerii 10
Literatură română în context european  
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 0
Limbă şi comunicare  
TOTAL 10
FS  Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor 0
Managementul activităţilor din domeniul forestier 0
TOTAL 0
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 0
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 9
Planning of new turism products and destination management 0
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 0
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 0
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 0
Audit și guvernanță corporativă 10
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 0
TOTAL 19
FSE Științe ale educației Managementul instituţiilor educaţionale 0
Consiliere școlară și educație emoțională 0
TOTAL 0  
TOTAL UNIVERSITATE 59