Număr locuri și Probe concurs – Licență ID

SPECIALIZĂRI – CIFRĂ ȘCOLARIZARE – PROBE CONCURS
FACULTATEA
PROGRAMUL DE STUDII
NR. LOCURI ARACIS
NR.
LOCURI 2017-2018
PROBA
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Administraţie publică
75
75

Proba 1:  media examenului de bacalaureat -60%;
Proba 2:  nota la proba scrisă de Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat – 40%.
Pentru a fi declaraţi admişi, candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins. 
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Geografie
60
60
Proba 1:  Interviu privind testarea cunoștințelor, capacității cognitive și a competențelor de  specialitate  Interviu finalizat cu: Admis / Respins
Proba 2:  Nota obţinută la Limba şi literatura română – proba E.a.  din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%
Proba 3:  Nota obţinută la Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d. din cadrul Examenului de Bacalaureat – 50%.
Geografia turismului
50
50
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană)
50
50
Proba 1:  Media Examenului de bacalaureat – 50%
Proba 2:  Nota obţinută la examenul (scris) de bacalaureat la Limba şi literatura română – 50%

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze și Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură
75
75
Proba 1: nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat – 50%
Proba 2: cea de-a 2-a notă dintre notele obţinute la probele scrise ale Examenului de bacalaureat, în ordine descrescătoare – 50%
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Economia comerţului, turismului şi serviciilor
60
60
Proba 1:  media examenului de bacalaureat – 60%;
Proba 2:  nota la proba scrisă de Limba şi literatura română a examenului de bacalaureat – 40%;
Pentru a fi declaraţi admişi candidaţii trebuie să promoveze şi Proba de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive, probă finalizată cu Admis/ Respins
Administrarea afacerilor
75
75
Contabilitate şi informatică de gestiune
75
75
Asistenţă managerială şi secretariat
60
60
TOTAL UNIVERSITATE
580
580