Număr locuri – Licență ZI – Români de pretutindeni – 2017

Facultatea
Domeniul
Specializarea
Ro din Republica Moldova
Ro din Ucraina
Procedura Proba de testare a cunostințelor pentru absolvenții cu diplomă în RM
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Științe administrative Administraţie publică
3
1
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
Toți candidații care din motive întemeiate nu pot fi prezenți, vor susține interviul în zilele de 24 și 25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața unei comisii de admitere, prezentă în sala E005, prin intermediul Skype (admitere_fdsa_usv@outlook.com).
Comisia va acorda calificativul Admis/Respins, înscris în fișa candidatului.
Poliție locală
0
0
Drept Drept
2
2
TOTAL
5
3
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
2
2

Pentru a fi declarați admiși, candidații pot susține examenul în două variante:
1. Participarea la susținerea probei practice și la înmatriculare în perioada prevăzută în Calendarul de admitere;
2. Susținerea probei practice și înmatricularea într-o singură zi, în perioada prevăzută pentru înmatriculări, condiția fiind să se încadreze în numărul maxim de locuri alocat etnicilor români : 7 locuri la Educație Fizică și Sport, 6 locuri la Kinetoterapie și Motricitate Sportivă; câte 5 locuri la programele de masterat.

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
2
2
Sănătate Nutriţie şi dietetică
0
0
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
0
0
TOTAL
4
4
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
2
1
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins. Interviul va fi susținut în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00. Acesta se susține online, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin conectare prin Skype la adresa: usv_fia@outlook.com.
Controlul şi expertiza produselor alimentare
2
1
Protectia consumatorului si a mediului
2
1
TOTAL
6
3
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare
5
3
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze o Probă care constă în editarea pe calculator a fișei personale de concurs cu ocazia înscrierii sale la concursul de admitere.
Accesul la formular va fi posibil printr-un link din pagina web a admiterii FIESC
http://www.eed.usv.ro/fiesc/html/admitere.html
Link-ul va fi activ numai în perioada de înscriere: 10 – 25 iulie și 6 – 14 septembrie 2017.
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
5
2
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată
5
1
Inginerie energetică Managementul energiei
4
1
Inginerie electrică Sisteme electrice
4
1
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
3
1
TOTAL
26
9
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT Mecatronică și robotică Mecatronică
3
1

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins. Interviul va fi susținut în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_mecanica_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/FIM.Suceava/)

Comisia va acorda calificativul de tip Admis/Respins înscris în fișa candidatului.

Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
4
0
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
4
1
TOTAL
11
2
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Geografie Geografie
3
0
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive şi a competenţelor de specialitate. Interviul va fi susținut în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_fig_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/groups/fig.usv/?fref=ts. Comisia va acorda calificativul de tip Admis/Respins înscris în fișa candidatului.
Geografia Geografia turismului
8
0
Istorie Istorie
5
1
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
7
2
Asistență socială Asistenţă socială
5
2
TOTAL
28
5
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limba si literatura Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniola/italiana) 
20
1
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins. Interviul va fi susținut în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_litere_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/USV-Facultatea-de-Litere-%C8%99i-%C8%98tiin%C8%9Be-ale-Comunic%C4%83rii-406974046043004/ ).
Comisia va acorda calificativul de tip Admis/Respins înscris în fișa candidatului.
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
1
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză/germană)
1
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (spaniolă/italiană)
1
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
1
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
5
2
TOTAL
25
7
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură Silvicultură
2
1
Candidații din Republica Moldova vor respecta Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de admitere (R10) și criteriile specifice aprobate prin Hotărarea Senatului USV nr.5/19.01.2017.
Pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licență, concursul de admitere constă în:
proba 1: nota cea mai mare obținută la probele scrise ale Examenului de bacalaureat 50%
proba 2: cea de-a 2-a notă dintre notele obținute la probele scrise ale Examenului de bacalaureat, în ordine descrescătoare 50%
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului
2
0
TOTAL
4
1
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Științe administrative Asistenţă managerială şi secretariat
3
1
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
Toți candidații care din motive întemeiate nu pot fi prezenți, vor susține interviul în zilele de 24 și 25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața unei comisii de admitere, prezentă în sala Decanat FSEAP – H102, corp H, etaj 1, prin intermediul Skype (decanat_fseap@outlook.com).
Comisia va acorda calificativul Admis/Respins, înscris în fișa candidatului.
Finanțe Finanţe şi bănci
15
1
Management Management
4
1
Economie si afaceri internaţionale Afaceri internaţionale
3
1
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
3
1
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
3
1
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
3
2
Administrarea afacerilor
3
1
Economie  Economie generală și comunicare economică
3
1
TOTAL
40
10
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
1
1
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive și a aptitudinilor vocaționale, notată cu Admis/Respins (desen, muzică, dicție). Proba se va desfășura pe data de 24 iulie, în intervalul orar 12.00 – 14.00, utilizând tehnologia SKYPE sau FACEBOOK (https://ro-ro.facebook.com/FSED.USV/ ), în fața comisiei de admitere.
Proba va presupune următoarele cerințe:
– Completarea unui scurt chestionar
– Citirea unui text literar la prima vedere;
– Interpretarea unui cântec din repertoriul copiilor
– Realizarea unui desen la indicațiile comisiei.

Pentru prezentarea la proba eliminatorie nu este necesară consultarea niciunei bibliografii.
TOTAL
1
1
TOTAL UNIVERSITATE
150
45
(din care 102 cu bursă)

Pentru tineri de origine etnică română din Republica Moldova, documentele pentru înscriere se vor depune la USV
(vezi Calendarul admiterii), dar și la centrele de înscriere din or. Sîngerei (Liceul „Mihai Eminescu”, Str. Independenței nr.109), în zilele de 17-18 iulie 2017, și în municipiul Chișinău (Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, str. Florilor nr.4), în zilele de 19-20 iulie 2017.
În zilele de 17-20 iulie 2017, membrii comisiei de înscriere vor putea fi contactați la numărul de telefon 060256149.

Etnicii români cu domiciliul stabil în Ucraina vor depune dosarul personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate de Ministerul Educației Naționale, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina (Cernăuți, Solotvino, Odesa) sau, în perioada 17-24 iulie 2017 (fără sâmbătă şi duminică), la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Informații suplimentare pot fi obținute pe email admiteresuceava@usv.ro sau la numărul de telefon +40 230 216 147, int. 520, între orele 9.00 – 16.00.

Candidații sunt scutiți de la plata taxei de înscriere și taxei de înmatriculare.