Număr locuri – Licență ZI – septembrie 2017

Facultate
Domeniul
Specializarea
Număr locuri ARACIS
BUGET
TAXĂ
Locuri rămase
Locuri rămase
FDSA Științe administrative Administraţie publică
100
0
24
Poliţie locală*
50
15
35
Drept Drept
75
0
0
TOTAL
250
15
59
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă
75
0
26
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
60
0
0
Sănătate Nutriţie şi dietetică
30
5
1
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
30
0
1
TOTAL
195
5
28
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare
130
15
20
Controlul şi expertiza produselor alimentare
140
13
20
Protecţia consumatorului şi a mediului
75
10
20
TOTAL
345
38
60
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
125
0
6
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
50
0
2
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată
50
22
2
Inginerie energetică Managementul energiei
50
14
14
Inginerie electrică Sisteme electrice
50
5
15
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
50
10
20
TOTAL
375
51
59
FIM Mecatronică și robotică Mecatronică
45
11
10
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic
50
19
10
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
120
11
9
TOTAL
215
41
29
FIG Geografie Geografie
60
15
25
Geografie Geografia turismului
100
18
36
Istorie Istorie
50
15
12
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene
75
15
19
Asistență socială Asistenţă socială
50
0
12
TOTAL
335
63
104
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană,spaniolă,italiană) 
130
5
77
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 
100
6
25
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză/germană)
70
9
45
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă/italiană)
50
5
36
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
35
8
22
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
50
5
24
TOTAL
435
38
229
FS Silvicultură Silvicultură
100
5
43
Știința mediului Ecologie și protecția mediului
50
15
23
TOTAL
150
20
66
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi secretariat
50
2
33
Finanțe Finanţe şi bănci
75
0
33
Management Management
100
0
52
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale
75
2
37
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică
50
4
12
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
100
0
18
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
100
0
44
Administrarea afacerilor
100
0
61
Economie  Economie generală și comunicare economică
50
0
28
TOTAL
700
8
318
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
100
0
0
  TOTAL
100
0
0
TOTAL UNIVERSITATE
3100
279
952