Număr locuri și Probe concurs – Licență ZI

Facultatea
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri aprobate 2017/2018
PROBE
fără taxă
cu taxă
RO
din care Rromi
Ro de pretutindeni
Ro din Ucraina
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Administraţie publică
100
20
1
3
1
65
Politie locala*
75
15
0
60
Drept**
75
15
2
2
60
TOTAL
250
50
1
5
3
185
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică şi sportivă**
75
40
1
2
2
35
Kinetoterapie şi motricitate specială**
60
24
2
2
36
Nutriţie şi dietetică
30
26
0
0
4
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare
30
22
0
0
8
TOTAL
195
112
1
4
4
83
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Ingineria produselor alimentare
130
35
1
2
1
20
Controlul şi expertiza produselor alimentare
140
35
2
1
20
Protectia consumatorului si a mediului
75
35
2
1
20
TOTAL
345
105
1
6
3
60
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Calculatoare**
125
65
1
5
3
60
Automatică şi informatică aplicată**
50
40
5
2
8
Electronică aplicată**
50
40
5
1
9
Managementul energiei
50
28
4
1
15
Sisteme electrice
50
27
4
1
15
Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
50
21
3
1
20
TOTAL
375
221
1
26
9
127
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT Mecatronică
45
25
1
3
1
10
Inginerie economică în domeniul mecanic
50
25
4
0
10
Tehnologia construcţiilor de maşini
120
40
4
1
10
TOTAL
215
90
1
11
2
30
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Geografie
60
26
1
3
0
25
 
Geografia turismului
100
41
8
0
40
Istorie
50
26
5
1
15
Relaţii internaţionale şi studii europene
75
26
7
2
40
Asistenţă socială**
50
26
5
2
20
TOTAL
335
145
1
28
5
140
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniola/italiana) 
130
48
1
20
1
54
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română **
100
50
1
50
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (engleză/germană)
70
18
2
30
Limba şi literatura franceză – O limbă şi literatură modernă (spaniolă/italiană)
50
12
10
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
35
12
1
10
Comunicare şi relaţii publice**
50
18
5
2
30
TOTAL
435
158
1
25
7
184
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură**
100
56
1
2
1
44
Ecologie și protecția mediului**
50
26
2
0
24
TOTAL
150
82
1
4
1
68
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Asistenţă managerială şi secretariat
50
15
1
3
1
30
Finanţe şi bănci**
75
20
15
1
46
Management
100
15
4
1
80
Afaceri internaţionale
75
20
3
1
50
Informatică economică**
50
32
3
1
18
Contabilitate şi informatică de gestiune**
100
19
3
1
81
Economia comerţului, turismului şi serviciilor
100
16
3
2
60
Administrarea afacerilor
100
15
3
1
80
Economie generală și comunicare economică
50
18
3
1
30
TOTAL
700
170
1
40
10
475
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar**
100
42
1
1
1
58
TOTAL
100
42
1
1
1
58
TOTAL UNIVERSITATE
3100
1175
10
150
45
1410

* – Se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale

** – Se solicită creșterea cu 10% a capacității de școlarizare, conform LEN, art. 138 alin.6.