Număr locuri și Probe concurs – Program de Conversie Profesională

SPECIALIZĂRI – CIFRĂ ȘCOLARIZARE – PROBE CONCURS
Facultatea
Domeniul
Specializarea
Forma de învățământ
Nr. locuri Cu taxă
Probe
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Calculatoare și tehnologia informației Tehnologia informației și comunicării
zi/ 2 ani
60
Media Examenului de diplomă/ licenţă – 100%
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT Inginerie industriala Educatie tehnologica
zi/ 2 ani
30
Media Examenului de diplomă/ licenţă – 100%
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Istorie Istorie
zi/ 2 ani
30
Media examenului de diplomă/ licenţă – 100 %.
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limba si literatura Limba si literatura romana
zi/ 2 ani
30
Media de admitere este media examenului de licenţă/ diplomă.
Limba si literatura franceza
zi/ 2 ani
30
Limba si literatura engleza
zi/ 2 ani
30
Limba si literatura germana
zi/ 2 ani
30
Limba si literatura spaniola
zi/ 2 ani
30
Limba si literatura italiana
zi/ 2 ani
30
Limba si literatura ucrainiana
zi/ 2 ani
30
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar
zi/ 2 ani
80
Proba I: Testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor vocaţionale, notată cu admis/respins 
Proba 2: Media examenului de diplomă/licenţă – 100 %
TOTAL
410