Număr locuri și Probe concurs – Masterat

Facultatea
Specializarea
Număr locuri ARACIS
Nr. locuri aprobate 2017/2018
Probe
Fără taxă
din care romi
Ro de pretutindeni
Cu taxă
RO
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Management și administrație europeană**
60
9
1
4
51
Politici publice în sănătate*
0
0
0
Drept european
50
6
12
30
TOTAL
110
15
16
81
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educație fizică școlară și  activități extracurriculare**
50
15
1
1
10
  Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală
10
2
15
TOTAL
50
25
3
25
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Controlul şi expertiza produselor alimentare
250
19
1
2
16
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
19
2
15
Management în industria alimentară, alimentație publică și nutriție specială
15
2
20
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
19
2
15
TOTAL
250
72
8
66
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
50
21
1
3
10
Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
50
21
3
10
Retele de comunicatii si calculatoare
50
27
3
20
Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor**
50
37
4
10
TOTAL
200
106
13
50
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT Ingineria și managementul calității, sănătății și securității în muncă
150
20
1
2
10
Mecatronică aplicată
50
20
2
10
Expertiză tehnică, evaluare economică și management
100
10
2
15
TOTAL
300
50
6
35
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Turism şi dezvoltare regională
100
14
1
3
15
GIS şi planificare teritorială
13
3
15
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 
50
19
5
15
Consiliere şi administrare în resurse umane
50
12
3
15
TOTAL
200
58
14
60
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Teoria şi practica traducerii 
400
18
1
15
100
Literatura română în context european
15
2
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
18
2
Limbă şi comunicare
13
2
TOTAL
400
64
21
100
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
200
23
1
3
27
Managementul activităţilor din domeniul forestier
23
3
27
TOTAL
200
46
6
54
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Management şi audit în administrație și afaceri
40
7
1
5
28
Management şi administrarea afacerilor**
250
8
5
200
Planning of new turism products and destination management
18
5
Administrarea proiectelor europene
7
5
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
7
5
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
8
5
Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă**
150
8
12
120
Diagnostic și evaluare economico-financiară
7
4
Audit și guvernanță corporativă
7
4
Economie şi afaceri internaționale
50
8
5
40
TOTAL
490
85
55
388
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Managementul instituţiilor educaţionale**
100
9
1
5
81
Consiliere școlară și educație emoțională
10
4
TOTAL
100
19
9
81
TOTAL UNIVERSITATE
2190
540
10
151
940

* – Se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale

** – Se solicită creșterea cu 10% a capacității de școlarizare, conform LEN, art. 138 alin.6.