Număr locuri – Români de pretutindeni – 2017

Licență ZI Masterat
Acte necesare admitere pentru absolvenții din Republica Moldova Acte necesare admitere pentru etnicii români din Ucraina

Candidații declarați admiși, care au depus la înscriere actele în original (nu copii legalizate; nu documente scanate), pot trimite cererea de înmatriculare (formularul de mai jos) prin email până la data de 28 iulie (nu mai târziu de ora 15.30).
Candidații care au transmis actele doar în format electronic sau au depus actele în copii legalizate, vor trimite sau depune cererea de înmatriculare până la data de 28 iulie (nu mai târziu de ora 15.30). Actele în original se vor depune la facultate până cel târziu la data de 31 iulie (ora 15.30).

      Fiecare candidat declarat admis va confirma UN SINGUR LOC de studiu!

      Cerere de înmatriculare

      Dosarele scanate vor fi trimise pe adresa de email admiteresuceava@usv.ro