Înscriși Licență ID

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA ID, CUMULATIV- SEPTEMBRIE 2012
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. Locuri Numărul de înscrisi -ID CUMULATIV
6 sept. 7 sept. 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FIG Geografie Geografie 52 1 1 3 6 5 8 8 11  11  14  10 14
Geografia turismului 29 5 5 5 7 7 9 10 12  16  19  17 20
FLSC Limbă și literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 33 1 1 3 3 7 7 11 11  15  15  15 15
FS Silvicultură Silvicultură 21 7 8 15 17 24 28 32 39  41  48  56 56
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 11 4 12 8 20 15 37 20 55 32  79  36 90
Asistenţă managerială şi secretariat 36 4 9 6 13 10 29 16 44  23  65  25 74
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 32 5 8 11 17 22 34 34 52  46  74  54 84
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 24 9 12 13 24 25 47 34 66  40  86  45  97
Administrarea afacerilor 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0
TOTAL UNIVERSITATE 238 36 56 64 107 115 199 165 290 224 400 258 450
SECRETAR ADMITERE,
Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN