Înscriși Licență ZI

NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA ZI, CUMULATIV- SEPTEMBRIE 2012
Facultatea Domeniul Specializarea Nr. locuri Numărul de inscrisi- ZI CUMULATIV
fără taxă cu taxă 6 sept. 7 sept. 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic optiuni fizic optiuni fizic optiuni fizic optiuni fizic optiuni fizic optiuni
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 0 3 1 1 4 4 6 6 16 16  20  20  22  22
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 0 1 1 1 5 5 6 6 7 7  9  9  11  11
Departamentul pentru Sănătate și Dezvoltare Umană Sănătate Nutriţie şi dietetică 0 13 4 4 6 6 7 7 10 10  12  12  13  13
Balneofiziokinetoterapie şi recuperare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0
FIA Inginerie și management Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism 0 53 4 4 4 5 6 6 8 8  8  8  8  10
Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 0 72 18 18 23 23 35 35 47 47 55  55  59  61
Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 63
Protecția consumatorului și a mediului 0 75
FIESC Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației Calculatoare 0 37 2 7 4 13 10 21 13 26  14  31  15  32
Automatică şi informatică aplicată 5 4 5 8 7 15 10 25 12 30  15  35  15  36
Inginerie electronică și telecomunicații Electronică aplicată 18 22 1 6 2 14 8 28 12 34  15  40  15  41
Inginerie electrică şi energetică Energetică industrială 15 18 0 6 6 14 9 24 13 30  15  36  16  37
Sisteme electrice 6 19 4 7 7 17 8 21 8 25  9  29  9  29
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic 11 25 4 6 6 13 8 19 9 24  9  28  9 29
FIMM Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie 0 25 0 0 1 1 1 1 1 3  1  3  1 4
Mecatronică și robotică Mecatronică 5 1 4 5 4 7 9 17 11 23  11  25  13 27
Inginerie și management Inginerie economică în domeniul mecanic 21 1 2 4 3 8 7 17 10 24  13  29  15 31
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 33 9 0 2 2 8 11 24 15 34  17  40  22 46
Inginerie mecanică Echipamente pentru procese industriale 13 1 0 1 2 4 4 16 7 24  8  28  9 32
FIG Științe ale mediului Geografia mediului 0 22 0 2 3 6 5 8 6 9  6  10  7 11
Geografie Geografie 0 29 3 3 6 9 6 9 9 12  10  14  10 14
Geografia turismului 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0
Istorie Istorie 2 18 1 1 1 2 2 4 3 7  4  16  4 18
Filosofie Filosofie 2 15 0 0 1 3 1 7 2 12  2  22  3 27
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 15 30 4 4 5 8 13 19 18 28  26  42  27 46
Științe politice Ştiinţe politice 10 32 2 2 2 3 4 9 5 16  7  29  9 11
Asistență socială Asistenţă socială 0 22 3 3 4 5 5 9 11 17  14  28  14 29
FLSC Filologie Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană) 6 25 1 3 3 4 4 9 7 15  8  18  9 21
Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă 0 31 1 3 2 5 3 9 5 11  5  16  6 19
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză 6 21 1 3 2 3 5 10 6 13  7  17  8  19
Limba şi literatura franceză – Limba și literatura germană 4 18 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  1 1
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română 0 17 5 7 8 9 13 20 17 27  22  34  26 39
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0  0  1  0  2
Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană 0 16 1 1 1 3 2 7 2 7  3  11  6 14
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 0 27 0 0 3 3 6 6 9 10  9  11  12 14
FS Agronomie, Horticultură, Silvicultură,Inginerie forestieră Silvicultură 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0  0
Științe ale mediului Ecologie și protecția mediului 0 28 1 2 3 5 7 11 10 17  14  21  21 21
FSEAP Științe administrative Administraţie publică 0 46 5 10 6 13 11 25 14 30  18  43  21 48
Asistenţă managerială şi secretariat 0 31 1 7 2 9 2 16 3 21  3  26  3 29
Finanțe Finanţe şi bănci 0 32 3 14 3 18 7 27 8 35  12  45  13 47
Management Management 0 52 0 12 3 21 7 41 11 54  14  65  16 71
Relaţii economice internaţionale Afaceri internaţionale 1 21 4 11 5 15 10 24 11 33  12  43  12 49
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 0 35 1 5 2 7 2 10 4 14  5  18  6 20
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 0 30 6 9 10 17 13 26 14 32  18  43  23 48
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 0 54 3 10 7 16 10 30 13 39  19  50  20  54
Administrarea afacerilor 0 40 2 10 4 18 10 34 13 43  15  49  16 58
Drept Drept 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0
Economie Economie generală și comunicare economică 2 41 1 9 2 11 3 17 5 23  7  33  8 39
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Continuare studii 0 68 5 5 9 9 20 20 27 27  50 50  59  59
TOTAL UNIVERSITATE 175 1255 104 216 183 379 316 680 432 917 541 1183 612 1289
SECRETAR ADMITERE,
Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN