Înscriși Master

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
NUMĂRUL CANDIDAŢILOR ÎNSCRIȘI LA MASTER, CUMULATIV- SEPTEMBRIE 2012
Facultatea Domenii Specializarea Nr. locuri Numărul de înmatriculați – MASTER CUMULATIV
Fără taxă Cu taxă 6 sept. 7 sept. 10 sept. 11 sept. 12 sept. 13 sept.
fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni fizic opţiuni
FEFS Educație fizică și sport Educație fizică școlară și extracurriculară 10 38 35 35 36 36 41 41 49 49  52 52  54 54
FIA Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare 0 11 0 0 0 0 3 3 3 3  3  3  3 3
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei 0 7 1 1 1 1 3 3 3 3 4  4  5 5
Managementul securității mediului și siguranță alimentară 0 13 2 2 2 2 4 4 6 6  7  7  7 7
FIESC Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice 3 8 0 0 0 1 1 3 1 3  4  6 6 8
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0  0 2
Inginerie şi management Management informatic în industrie şi administraţie 2 4 1 1 3 3 4 6 7 10 10  17  10 17
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor 1 19 0 0 0 0 2 3 4 6  5  8  6 9
FIMM Inginerie industrială Ingineria calității și securitatea muncii 0 27 0 0 0 0 0 0 0 1  0  1  0 1
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management 0 17 2 2 2 2 2 2 3 3  5  8 6 9
Inginerie mecanică Inginerie mecanică asistată de calculator 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0 0
FIG Geografie Turism şi dezvoltare regională 10 18 2 2 6 6 8 8 10 10 19  19  29  29
GIS şi Planificare teritorială 8 21 4 4 7 8 8 9 10 11  14  16  14  18
Istorie Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului 13 18 2 2 3 3 3 3 6 6  8  8  12  12
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 20 0 0 1 1 2 2 2 2 8  8  23 24
Studii europene 20 0 0 0 0 0 0 0 0  2  3  2 4
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane 0 23 1 1 3 3 5 5 10 11  13  15  21 30
Etică organizaţională şi audit etic 4 20 0 0 0 0 0 0 2 2  2  2  13 14
FLSC Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii 10 15 6 10 6 16 8 20 13 31  14  35  22 47
Literatura română în context european 10 15 6 9 11 11 17 25 21 33  21  37  26 46
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării 10 20 2 4 4 5 4 12 6 15  9  18  11 23
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate 6 40 0 3 0 7 4 14 10 25  14  33  20 41
Limbă şi comunicare 6 24 2 4 3 8 7 18 11 29  15  37  21 47
Didactica limbilor moderne 5 25 2 4 4 6 7 14 9 21  9  24  12 28
FS Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor 15 25 10 11 12 13 13 14 15 18  20  23  28 31
Managementul activităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului 15 25 3 6 3 7 6 10 7 12  11  16  19 25
FSEAP Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri 7 42 7 23 17 37 26 78 35 112  51  160  61 198
Management și administrație europeană 7 42 2 19 7 34 19 70 25 98  35  128  49  167
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor 7 42 6 23 8 44 13 91 20 145  32  199  47 242
Administrarea afacerilor europene 7 42 1 20 1 33 2 67 6 101  13  131  16 152
Administrarea proiectelor europene 7 42 4 17 6 30 9 62 14 92  15  118  20 141
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 8 41 15 38 24 58 35 100 51 144  56  178  65 208
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii 7 42 9 25 11 39 29 95 42 145  50  190  63 225
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă 8 41 20 29 32 45 54 77 74 114  98  150  124 184
Audit și guvernanță corporativă 7 42 1 15 2 22 5 49 14 80  26  116  32 142
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale 9 39 4 12 6 15 8 38 12 62  23  89  27 107
FSE Interdisciplinar (Științe ale educației, Științe ale comunicării, Management) Managementul instituţiilor educaţionale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0
Interdisciplinar (Știițe ale educației, Științe ale comunicării) Comunicare didactică 0 40 7 7 10 10 11 11 13 13  16  16  22  22
TOTAL UNIVERSITATE 202 949 157 329 231 506 363 957 514 1416 684 1870 896 2320
SECRETAR ADMITERE,
Lector univ.dr. Codruț ȘERBAN