Taxe și tarife admitere și școlarizare 2016 – 2017


Denumire

Taxă școlarizare (lei)

FACULTATEA

DOMENIU/PROGRAM DE STUDIU

I

II

III

IV

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

LICENŢĂ

Educaţie fizică şi sportivă

2800

2800

2800

Kinetoterapie şi motricitate specială

2900

3000

3000

DSDU Balneofiziokinetoterapie și Recuperare

3700

4000

4000

DSDU Nutriție și dietetică

3400

4000

4000

 

Taxă curs facultativ Metodica disciplinelor sportive montane (H.S. 24 din 12.02.2013)

140

 

 

 

MASTERAT

Educație fizică școlară și activități extracurriculare

3000

3000

Kinetoprofilaxie, recuperare și remodelare corporală*
*se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale

3000

3000

FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ

LICENŢĂ Toate programele de licență

3000

 

3000

3000

3000

MASTERAT Toate programele de masterat

3000

3000

CURSURI POSTUNIVERSITARE DE SPECIALIZARE

2500

DOCTORAT

4500

4500

4500

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

LICENŢĂ

Calculatoare

3300

3300

3300

3300

Ingineria sistemelor

2950

2950

2950

2950

Inginerie electronică și telecomunicații

2950

2950

2950

2950

Energetică

2950

2950

2950

2950

Inginerie electrică

2950

2950

2950

2950

Inginerie și management

2950

2950

2950

2950

MASTERAT Toate programele de masterat

3000

3000

DOCTORAT

4500

4500

4500

FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT

LICENŢĂ Toate programele de licență

2850

2850

2850

2850

MASTERAT programele de masterat cu 1,5 ani

3000

1500

MASTERAT programele de masterat cu 2 ani

3000

3000

DOCTORAT

4500

4500

4500

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE

LICENŢĂ ZI

Geografie

2900

2900

2900

Geografia turismului

2900

2900

2900

Geografia mediului

2900

2900

2900

Relaţii internaţionale şi studii europene

2900

2900

2900

Istorie

2900

2900

2900

Filosofie

2900

2900

2900

Ştiinţe politice

2900

2900

2900

Asistenţă socială

2900

2900

2900

LICENŢĂ ID

Istorie

Geografie

2900

2900

2900

Geografia turismului

2900

2900

2900

MASTERAT

Programele din Domeniul Geografie

3000

3000

Managementul relaţiilor internaţionale
şi cooperării transnaţionale

3000

3000

Protejarea, valorificarea si managementul patrimoniului
3000
3000

Programele din Domeniul Filosofie

3000

3000

DOCTORAT

4500

4500

4500

FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

LICENŢĂ ZI Toate programele de licență

2900

2900

2900

LICENŢĂ ID

2900

2900

2900

MASTERAT Toate programele de masterat

3000

3000

DOCTORAT

4500

4500

4500

FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

LICENŢĂ ZI

Silvicultură

2850

2850

2850

2850

Ecologie

2500

2500

2500

LICENŢĂ ID

3750

3750

3750

3750

MASTERAT Toate programele de masterat

3000

3000

DOCTORAT

4500

4500

4500

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONIMICE
ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

LICENŢĂ ZI

DOMENIU Ec. si St AdmToate programele de licență

2750

2750

2750

 

DREPT

2950

2950

2950

2950

LICENŢĂ ID Toate programele de licență

3000

3000

3000

MASTERAT Toate programele de masterat

3000

3000

DOCTORAT

4500

4500

4500

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

LICENŢĂ Toate programele de licență

2800

2800

2800

 

MASTERAT Toate programele de masterat

3000

3000

DSPP

Nivel I (an I, II)

500

500

500

500

Nivel I (an III, IV)

Nivel II (an I)

500

500

Nivel II (an II)

Nivel I, postuniversitar

1700

Nivel II, postuniversitar

1500


UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Taxe pentru concursul de admitere (înscriere, înmatriculare şi avansul din taxa de şcolarizare)

Facultatea

Taxa înscriere (lei)

Taxa înmatriculare
licenţă, masterat, doctorat

Avans
din taxa de scolarizare la inmatriculare

licenţă

masterat

doctorat

Educaţie Fizică şi Sport

125   lei pentru fiecare program de studiu

125   lei pentru fiecare program de studiu

 

125 lei

10% din taxa de scolarizare

Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană

125   lei pentru fiecare program de studiu

 –

 

Inginerie Alimentară

125   lei

125   lei (inclusiv pentru curs postuniversitar)

125  lei

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

125   lei pentru  maxim două programe de studii

125   lei pentru  maxim două programe de studii

25   lei – se adaugă  pentru fiecare program de studii suplimentar

25   lei – se adaugă  pentru fiecare program de studii suplimentar

Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

125   lei

125   lei

Istorie şi Geografie

125   lei pentru fiecare program de studiu  

125   lei pentru fiecare program de studiu

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii, indiferent de numărul acestora

Litere şi Ştiinţe ale Comunicării

125   lei pentru fiecare program de studiu

125   lei pentru fiecare program de studiu  

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora

Silvicultură

125   lei pentru fiecare program de studiu

125    lei

Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

125    lei pentru un înscrierea la un singur program de studii (ZI  sau ID)

125    lei

200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii (ZI sau ID), indiferent de numărul acestora

Ştiinţe ale Educaţiei

125    lei

125    lei

 

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

 

 

 

50-nivel I si nivel II;

125 postuniv nivel I si II