Taxe și tarife admitere și școlarizare 2017 – 2018 – Licență ZI

FACULTATEA
DOMENIUL
PROGRAMUL DE STUDII
TAXĂ
ANUL I
TAXA DE ÎNSCRIERE
TAXA DE ÎNMATRICULARE****
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Științe administrative Administraţie publică
2750
125 lei pentru înscrierea la un program de studii;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii.
125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
Poliţie locală*
Drept Drept 
2950
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Educaţie fizică şi sport  Educaţie fizică şi sportivă
2800
125 lei pentru fiecare program de studiu. 125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială
2900
DSDU Sănătate Balneofiziokinetoterapie și recuperare
3700
125 lei pentru fiecare program de studiu.
Nutriție și dietetică
3400
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Ingineria produselor alimentare Ingineria Produselor Alimentare
3000**
125 lei 125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
Controlul  și Expertiza Produselor Alimentare
Protecţia Consumatorului și a Mediului
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare
3300
125 lei pentru maximum 3 programe de studiu. Pentru fiecare program de studiu suplimentar se adaugă câte 75 de lei. 125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată
2950**
Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale Electronică aplicată 
2950**
Inginerie energetică  Managementul energiei
2950**
Inginerie electrică Sisteme electrice
2950**
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic
2950**
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini
2850**
125 lei, indiferent de numărul de programe de licenţă la care se înscrie candidatul. 125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
Mecatronică şi robotică Mecatronică
Inginerie şi management Inginerie economică în domeniul mecanic
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Istorie  Istorie – Geografie*
2900
125 lei pentru înscrierea la un program de studii;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii.
125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
Istorie
Relații internaționale și studii europene Relații internaționale și studii europene
Geografie Geografie
Geografia turismului
Filosofie Filosofie
Asistență socială Asistență socială
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limbă şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză/germană/spaniolă/italiană)
2900
125 lei pentru înscrierea la un program de studii;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii.
125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română
Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză/germana
Limba şi literatura franceza- Limba şi literatura spaniola/italiană
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză/engleză)/ Limba şi literatura română
Limba şi literatura chineză – O limbă şi literatură modernă (franceză/ engleză/ germană/ spaniolă/ italiană/ ucraineană)/ Limba şi literatura română*
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură Silvicultură
2850
125 lei 125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
Știința Mediului Ecologie și protecția mediului
2500
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor
2750
125 lei pentru înscrierea la un program de studii;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii.
125 lei / 50 de lei pentru candidati cu Certificat de participare la  concursul „Student pentru o zi” in anul curent.
Administrarea afacerilor
Finanțe Finanţe şi bănci
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune
Management Management
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale
Cibernetică, statistică şi informatică  economică Informatică economică ***
Economie Economie generală şi comunicare economică
Științe administrative Asistenţă managerială şi secretariat
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
2800
125 lei 125 lei / 50 de lei pentru candidați cu Certificat de participare la concursul „Student pentru o zi” în anul curent.
IMPORTANT:
* Se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale.
** Se acordă burse speciale în valoare de 75% 50% 25% pentru primii trei studenți cu taxă pentru prima facultate
*** Se acordă burse speciale în valoare de 75% 50% 25% pentru primii trei studenți cu taxă, la programul de studii Informatică economică, anul I, pentru prima facultate
**** Candidații admiși la învățământul cu taxă vor achita la înmatriculare un avans din taxa anuală de școlarizare, în valoare de 700 lei (pentru programul Drept) sau de 350 lei (pentru celelalte programe de studiu). Avansul din taxa de școlarizare nu se returnează după începutul anului universitar.