Taxe și tarife admitere și școlarizare 2017 – 2018 – Masterat

FACULTATEA
DOMENIUL
PROGRAMUL DE STUDII
TAXĂ
ANUL I
TAXA DE
ÎNSCRIERE
TAXA DE
ÎNMATRICULARE
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Științe administrative Management şi administraţie europeană
3000
125 lei pentru înscrierea la un program de studii de masterat;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii de masterat indiferent de numărul acestora.
125 lei
Politici publice în sănătate**
Drept Drept european
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Știința sportului și educației fizice  Educaţie fizică școlară și activități extracurriculare
3000
125 lei pentru fiecare program de studiu
125 lei
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală**
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Ingineria produselor alimentare Controlul  și Expertiza Produselor Alimentare
3000
125 lei
125 lei
Managementul Igienei, Controlul Calităţii Produselor Alimentare și Asigurarea Sănătăţii Populaţiei
Managementul Securităţii Mediului și Siguranţa Alimentară
Management în Industria Alimentară, Alimentaţie Publică și Nutriţie Specială
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
3000
125 lei pentru maximum 2 programe de studiu. Pentru fiecare program de studiu suplimentar se adaugă câte 25 de lei.  
125 lei
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Rețele de calculatoare și comunicații
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT Inginerie industrială Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă
3000
125 lei indiferent de numărul de programe de master la care se înscrie candidatul.
125 lei
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
Mecatronică şi robotică Mecatronică aplicată
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Istorie Istorie: performanțe, interferențe și schimbare
3000
125 lei pentru înscrierea la un program de studii de masterat;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii de masterat indiferent de numărul acestora.
125 lei
Relații internaționale și studii europene Managementul relațiilor internaționale și cooperării transfrontaliere
Geografie Turism și dezvoltare regională
GIS și planificare teritorială
Filosofie Consiliere și administrare în resurse umane
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limbă şi literatură Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
3000
125 lei pentru înscrierea la un program de studii de masterat;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii de masterat indiferent de numărul acestora.
125 lei
Limbă şi comunicare
Literatura română în context european
Teoria şi pactica traducerii (limba franceză)
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
3000
125 lei
125 lei
Managementul activităţilor din domeniul forestier
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Administrarea afacerilor Administrarea proiectelor europene
3000
125 lei 
125 lei
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
Management şi administrarea afacerilor
Planning of new tourism products and destination management
Contabilitate Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
Audit şi guvernanţă corporativă
Diagnostic şi evaluare economico -financiară
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaţionale
Științe administrative Management şi audit în administraţie şi afaceri
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Ştiinţe ale Educaţiei Managementul instituţiilor educaţionale 
3000
125 lei
125 lei
Comunicare didactică
Consiliere şcolară şi educaţie emoţională
IMPORTANT:
** Se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale.