Taxe și tarife admitere și școlarizare 2018 – 2019 – Masterat

FACULTATEA
PROGRAMUL DE STUDII
TAXĂ
ANUL I
TAXA DE
ÎNSCRIERE
TAXA DE
ÎNMATRICULARE
AVANS DIN TAXA DE ȘCOLARIZARE LA
ÎNMATRICULARE1
FDSA Management şi administraţie europeană
3000
125 lei pentru înscrierea la un program de studii de masterat;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii de masterat indiferent de numărul acestora.
125 lei
350 lei
Drept european
3000
FEFS Educaţie fizică școlară și activități extracurriculare
3000
125 lei pentru fiecare program de studiu
Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală
3000
FIA Controlul  și Expertiza Produselor Alimentare
3000
125 lei (inclusiv pentru curs postuniversitar)
Managementul Igienei, Controlul Calităţii Produselor Alimentare și Asigurarea Sănătăţii Populaţiei
3000
FIESC Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
3000
125 lei pentru maximum 2 programe de studiu. Pentru fiecare program de studiu suplimentar se adaugă câte 25 de lei.
Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
3000
Rețele de calculatoare și comunicații
3000
Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
3000
FIM Ingineria şi managementul calităţii, sănătăţii şi securităţii în muncă
3000
125 lei
Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
3000
Mecatronică aplicată
3000
FIG Managementul relațiilor internaționale și cooperării transfrontaliere
3000
125 lei pentru înscrierea la un program de studii de masterat;
200 lei pentru înscrierea la mai mult de un program de studii de masterat indiferent de numărul acestora.
Turism și dezvoltare regională
3000
GIS și planificare teritorială
3000
Consiliere și administrare în resurse umane
3000
FLSC Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
3000
125 lei pentru un singur program de studii
Limbă şi comunicare
3000
Literatura română în context european
3000
Teoria şi pactica traducerii (limba franceză)
3000
FS Conservarea biodiversităţii şi managementul ecosistemelor
3000
125 lei
Managementul activităţilor din domeniul forestier
3000
FSEAP Administrarea proiectelor europene
3000
125 lei 
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
3000
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
3000
Management şi administrarea afacerilor
3000
Planning of new tourism products and destination management
3000
Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
3000
Audit şi guvernanţă corporativă
3000
Diagnostic şi evaluare economico – financiară
3000
Economie şi afaceri internaţionale
3000
Management şi audit în administraţie şi afaceri
3000
FSE Managementul instituţiilor educaţionale 
3000
125 lei
Comunicare didactică
3000
Consiliere şcolară şi educaţie emoţională
3000
IMPORTANT:
₁Avansul din taxa de școlarizare nu se returnează după începutul anului universitar