Înmatriculări iulie 2019 – Licență ZI

Click pe numele specializărilor pentru a vedea rezultatele înscrierilor!
Facultatea Domeniul Specializarea Număr locuri ARACIS Nr. locuri Numărul de înmatriculați – ZI CUMULATIV
fără taxă cu taxă 24 iulie 25 iulie 26 iulie 27 iulie 29 iulie 30 iulie
fizic fizic fizic fizic fizic fizic
FDSA Științe administrative Administraţie publică 100 20 80 8 23 35 43 60 100
Poliţie locală 50 15 35 13 26 33 35 45 50
Drept Drept 110 15 95 8 36 46 58 83 110
TOTAL 260 50 210 29 85 114 136 188 260
FEFS Educație fizică și sport Educaţie fizică şi sportivă 75 40 35 21 37 47 51 61 67
Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate specială 60 24 36 21 36 45 48 55 60
Sănătate Nutriţie şi dietetică 60 35 25 5 10 23 24 27 28
Balneofiziokineto terapie şi recuperare 30 21 9 7 12 23 25 28 30
TOTAL 225 120 105 54 95 138 148 171 185
FIA Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare 130 30 10 4 10 21 22 22 22
Controlul şi expertiza produselor alimentare 140 30 10 7 12 15 15 18 21
Protecţia consumatorului şi a mediului 50 30 10 6 14 15 15 16 17
TOTAL 320 90 30 17 36 51 52 56 60
FIESC Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare 125 70 55 10 38 64 84 114 114
Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată 50 40 10 3 10 18 25 39 43
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată 50 40 10 2 9 14 14 19 20
Inginerie energetică Managementul energiei 50 40 10 2 3 6 8 10 11
Inginerie electrică Sisteme electrice 50 34 15 5 13 17 21 24 24
TOTAL 325 224 100 22 73 119 152 206 212
FIMMM Mecatronică și robotică Mecatronică 45 25 10 2 6 6 6 8 9
Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini 120 35 10 5 8 12 13 18 19
Inginerie mecanică Inginerie mecanică 60 29 10 6 12 16 18 24 28
TOTAL 225 89 30 13 26 34 37 50 56
FIG Geografie Geografie 60 25 10 4 7 11 12 15 19
Geografia turismului 100 35 15 5 13 18 18 21 22
Istorie Istorie 50 25 10 3 7 10 11 13 14
Relații internaționale și studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene 75 25 10 0 4 4 4 4 4
Filosofie Filosofie 25 5 20 0 0 1 1 1 1
Asistență socială Asistență socială 75 25 25 7 14 20 21 28 30
TOTAL 385 140 90 19 45 64 67 82 90
FLSC Limba şi literatură Limba şi literatura română – O limbă şi literatură modernă (franceză,germană, spaniolă,italiană) 130 48 32 7 22 31 32 39 45
Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura germană /Limba şi literatura română  100 48 42 3 26 42 46 57 60
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (engleză, germană) 70 15 15 0 2 4 4 5 5
Limba şi literatura franceză – O limbă și literatură modernă (spaniolă, italiană) 50 15 15 2 5 5 5 6 6
Limba şi literatura ucraineană – O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză)/ Limba şi literatura română 35 12 8 0 0 1 1 2 2
Științe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice 75 20 20 0 1 6 7 10 14
TOTAL 460 158 132 12 56 89 95 119 132
FS Silvicultură Silvicultură 100 56 19 11 23 29 29 46 52
Știința mediului Ecologie și protecția mediului 50 26 4 1 6 6 7 8 8
TOTAL 150 82 23 12 29 35 36 54 60
FSEAP Științe administrative Asistenţă managerială şi administrativă 50 15 25 1 8 12 13 20 21
Finanțe Finanţe şi bănci 75 20 40 2 14 15 16 22 28
Management Management 100 15 50 1 11 14 15 22 25
Economie și afaceri internaționale Afaceri internaţionale 75 20 30 0 11 14 14 18 19
Cibernetică, statistică și informatică economică Informatică economică 50 30 15 4 13 18 19 30 30
Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune 100 21 70 12 35 53 58 69 73
Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor 100 16 30 4 17 25 27 32 33
Administrarea afacerilor 100 15 30 4 12 21 22 31 34
Economie Economie generală și comunicare economică 50 20 20 1 3 5 6 10 10
TOTAL 700 172 310 29 124 177 190 254 273
FSE Științe ale educației Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 100 40 60 17 45 66 72 89 100
Psihologie 50 15 35 3 17 32 35 40 50
TOTAL 150 55 95 20 62 98 107 129 150
TOTAL UNIVERSITATE 3200 1180 1125 227 631 919 1020 1309 1478